W ostatnim tygodniu życia – On ich uzdrowił!

Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia. Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych, ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu.[Wikipedia] Medycyna upatruje przyczynę chorób w warunkach psychicznych i psychosomatycznych, a Biblia prezentuje stanowisko, że przyczyna ma naturę duchową. Problem choroby i różnych dolegliwości, które przychodzą na człowieka w życiu, to konsekwencja grzechu.

„Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a skutkiem grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. Jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi. Łaska Boża oraz dar tej łaski pochodzący od jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw” [SNP Rz 5,12;15]

Pan Jezus w swojej służbie zauważał potrzebujących i chorych, tak też było w ostatnim tygodniu Jego życia na ziemi. Widzimy to, w poniższym wersecie niewidomi i chromi przychodzili, a On ich uzdrawiał.

W świątyni zbliżyli się do Niego niewidomi i chromi, a On ich uzdrowił. A arcykapłani oraz znawcy Prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni: Hosanna Synowi Dawida! Czy słyszysz, co one mówią? – pytali. Tak – odpowiedział. – Czy nigdy nie czytaliście: Z ust osesków i niemowląt przygotowałeś sobie chwałę? Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował”.[Mt.21. 14-17]

Bóg oferuje uzdrowienie psalm 103, 1-5 [BW]

Błogosław, duszo moja, Panu. I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się, jak u orła młodość twoja”.

W miejsce grzechu Bóg oferuje przebaczenie, w miejsce śmierci Bóg daje wieczne życie, a zamiast choroby Bóg daje uzdrowienie ( według swojej woli). Nie tylko dziś, kiedy jesteśmy w przededniu wspominania wydarzeń Wielkanocnych, Jezus chce uzdrawiać, każdego dnia widzi nasze potrzeby zmagania, choroby i chce, abyśmy na niego zrzucili ten ciężar. Wystarczy się do niego zbliżyć!

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: