Powołani, aby wpływać na… – Odżywiaj się zdrowo bez konserwantów Czyste Boże Słowo !

Słowo Pana nie wraca bezowocne. Widzimy, to szczególnie w początkach istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa, jak ewangelia wpływała na ówczesne społeczeństwo. Słowo Boże ma potężną moc!                                                            Biblia Read more about Powołani, aby wpływać na… – Odżywiaj się zdrowo bez konserwantów Czyste Boże Słowo ![…]

Krzyż – nie zmarnuj tego!

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Tłumy ludzi stojących wzdłuż drogi prowadzącej na Golgotę, nie rozumiało tego wszystkiego, jeszcze kilka dni temu uroczyście wjeżdżał do Jerozolimy jako Król, wszedł do świątyni, powywracał stoły, mija kilka dni i idzie z krzyżem na ramionach skazany na śmierć – jak najgorszy szumowina. Read more about Krzyż – nie zmarnuj tego![…]

Słowo na niedzielę – Jestem przyjacielem Boga – czy na pewno?

Od początku stworzenia człowiek został powołany do przyjacielskiej relacji z Bogiem. Przez nieposłuszeństwo Adama ta relacja została zerwana. Jednak Bóg nie zostawił człowieka samemu sobie, ale w Chrystusie Jezusie dał możliwość do nawiązania ponownej przyjacielskiej relacji. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał Read more about Słowo na niedzielę – Jestem przyjacielem Boga – czy na pewno?[…]

Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze…

  „Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między Read more about Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze…[…]

Wierzyć to być posłusznym Prawdzie

W miniony poniedziałek rozpoczęliśmy w naszej społeczności  kurs zatytułowany „Projekt Prawda”. Jest to dwanaście spotkań opartych o materiały z wykładów Dr Della Tacketa, mających na celu rozwinięcie u osób wierzących światopoglądu opartego na Biblii. Pierwszy wykład dotyczył prawdy. Czym jest i jak ją możemy zdefiniować? Pan Jezus w Ewangelii Jana 18,37 jasno stwierdził przed Piłatem Read more about Wierzyć to być posłusznym Prawdzie[…]

Słowo na niedzielę – Szczęśliwi ci, którzy pragną

  „Tedy Jezus, widząc tłum, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał, ich, mówiąc„. [Mt.5,1-2]. Tak rozpoczyna się fragment jednego z najdoskonalszych kazań, jakie zostało wypowiedziane. Jest nim Kazanie na Górze, bo taki nosi tytuł. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na jedno z błogosławieństw zapisane w nim: „Błogosławieni, Read more about Słowo na niedzielę – Szczęśliwi ci, którzy pragną[…]

Szukajmy Pana!

  Mamy za sobą już kilka dni Nowego Roku. Pewnie wielu z nas w swoich kalendarzach wpisało zaplanowane wydarzenia, rocznice urlopy w 2018 roku. Chciałbym dziś zachęcić Cię drogi czytelniku, abyś wpisał na pierwszej stronie swojego kalendarza jedną bardzo ważną informację, która brzmi: Każdego dnia szukać Boga! Powiedz ludziom, że odkryto na jakimś pustkowiu żyłę Read more about Szukajmy Pana![…]

Słowo na niedzielę – Boża obecność

    Dziś,  nie mam kazania bo rozpoczynamy w Inowrocławiu Dni Kultury Protestanckiej i usługuje zaproszony gość, to jednak chciałbym się z Wami podzielić krótkim słowem na niedzielę. W 1 Liście do Koryntian w rozdziale 14 jest mowa o darach Ducha Świętego. Kiedy pośród Kościoła manifestują się dary – manifestuje się Boża obecność „Prawdziwie Bóg jest pośród Read more about Słowo na niedzielę – Boża obecność[…]

Słowo na niedzielę – moc Bożego Słowa

    Pewien pisarz wędrował po Walii. Któregoś dnia zobaczył na progu domu małą dziewczynkę, czytającą Biblię. Podszedł do niej i poprosił o kubek wody, ona jednak odparła: – Proszę wejść do środka, mam na pewno da panu mleko. Wszedł do domu i po krótkiej rozmowie z dziewczynką zapytał, czy chętnie wypełnia obowiązek czytania Biblii? – Nie Read more about Słowo na niedzielę – moc Bożego Słowa[…]