Kościół rozegrany politycznie

Od samego rana docierają do mnie smutne informacje (pozwólcie, że nie będę się nimi tu dzielił), ale chciałbym podzielić się pewną myślą, która pojawiła się w odpowiedzi na to, o czym się dowiaduję. Kościół jest uśpiony i daje się rozgrywać politycznie. Mam na myśli Kościół jako —  (gr.) ἐκκλησία (ekklesia), zwołanie, zgromadzenie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian  13,11 Read more about Kościół rozegrany politycznie[…]

Słowo na niedzielę – nadeszła pora, by wybudzić się ze snu

„Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu” [Rzym. 13,11]. Apostoł Paweł w tym wersecie zapisanym w Liście do Rzymian,  zachęca nas do tego, abyśmy byli świadomi co do czasu, w którym przyszło nam żyć. Użyte przez Pawła greckie słowo CZASIE, mówi o czasie nie w sensie Read more about Słowo na niedzielę – nadeszła pora, by wybudzić się ze snu[…]