Zerwane mosty

  Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 11,19 napisał tak: „Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzący”. Dziś podziały w kościołach są rzeczą „normalną”. Jeżeli komuś coś się nie spodoba albo nie jest po jego myśli – odchodzi i zakłada własny kościół. Celowo Read more about Zerwane mosty[…]

Radość w czasie próby – „Open Doors”

W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać, że zaraz po powołaniu pierwszych uczniów, Pan Jezus chodził po całej Galilei. I nic by nie było w tym wyjątkowego, gdyby nie to, że podczas wędrówki nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał [Mt.4,23]. Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Pewnego razu Jezus, widząc Read more about Radość w czasie próby – „Open Doors”[…]

Rodzina podstawą narodu

„Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę – tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą: aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana”. [Ef. 6.1-4] Chrześcijański dom, rodzina Read more about Rodzina podstawą narodu[…]