Szanuj starszych, bo będziesz jednym z nich.

Boże Słowo uczy, że rodzina jest ważna, mamy żyć w kościele tak jak w rodzinie. Piękno Kościoła Chrystusa to ludzie, którzy tworzą Bożą rodzinę. Nasz kościół składa się z różnych ludzi, niektórzy są młodsi, a inni starsi. Dla mnie jako pastora jest ogromnym przywilejem służyć jednym i drugim, ale jeszcze większą radość sprawiają mi spotkania ze starszymi członkami wspólnoty.

Dziękuję Bogu, że wczoraj pozwolił mi tego piękna i radości doświadczyć, razem z żoną mieliśmy przywilej odwiedzić dwa starsze małżeństwa, które są częścią tej rodziny. W czasie takich spotkań Bóg pokazuje mi, że pomimo ich wieku, doświadczeń, czasami chorób mają serca przepełnione wdzięcznością, radością dla Pana. Lubię słuchać, jak opowiadają o tym, jak poznali Boga i przez lata w posłuszeństwie, pokorze przyjmują to, co Bóg do nich mówi.

„Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości, Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją, i nie ma w nim nieprawości” [Ps. 92,14-16]

Kościół jest wspólnotą międzypokoleniową, o czym zapomniało wielu przywódców — usuwając na bok osoby starsze. Apostoł Paweł w Listach do Tymoteusza, jako starszy wiekiem i doświadczeniem stara się pokazać młodemu pastorowi, że prawdziwy, żywy kościół jest wtedy, kiedy są relacje międzypokoleniowe, bo wtedy jesteśmy pełną Bożą rodziną. Paweł również w tych listach pokazuje, że młodsi członkowie kościoła powinni odnosić się do starszych członków wspólnoty z szacunkiem. Szacunek to coś, o czym wielu z nas zapomniało, a czego za paręnaście lat będziemy oczekiwali w stosunku do siebie.

Starsi ludzie we wspólnocie kościoła są skarbem, ogromnym błogosławieństwem. Wnoszą oni swoje duchowe doświadczenie, wytrwałość, mądrość i zachętę dla młodszego pokolenia.

„Wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości”. [BW, Prz 16,31]

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: