Taki jest Bóg Ojciec !

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone jest corocznie 23 czerwca(od roku 1965). Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Choć w Polsce święto to ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało popularnością Dniowi Matki – niemniej z roku na rok coraz więcej ojców może liczyć nie tylko na życzenia czy gesty, ale i drobne upominki.(1)

Ks. Leszek Czyż (duchowny Kościoła Ewangelicko — Augsburskiego) w swojej książce „Powrót do domu Ojca” miłość Boga Ojca opisuje w następujący sposób:
„Miłość, która pozwala odejść. Miłość, która czeka. Miłość, która współczuje. Miłość, która wybacza. Miłość, która wszystko czyni nowym. Miłość, która się cieszy. Taki jest Bóg Ojciec!”

Bóg jest naszym najwspanialszym Ojcem!

Po pierwsze, świadczy o tym fakt z Ewangelii Jana 3, 16:
„Bóg, bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”
Jego pragnieniem jest, aby każdy człowiek doświadczył łaski przebaczającej w Jezusie Chrystusie i został włączony do Bożej rodziny. Dba o nas w niesamowity sposób.

Po drugie, jeżeli jako dziecko Boże, w swoim życiu potrzebujesz pomocy, nie ma lepszego rozwiązania niż przyjść do swojego Ojca w niebie.

Po trzecie, niezależnie jak wygląda dziś twoje życie, w jakim miejscu jesteś, w jakim grzechu tkwisz, Bóg Ojciec oczekuje na twój powrót. Bardzo dobrze widać to w przypowieści o synu marnotrawnym zapisanej w Ewangelii Łukasza 15,11-32. Ojciec w tej przypowieści to wyjątkowa osoba. Jego postępowanie jest inne od tego, jakie spotykamy w codziennym życiu. Ojciec w tej przypowieści jest obrazem Boga Ojca i Jego bezwarunkowej miłości do każdego z nas.

Soli Deo Gloria !

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: