Serce Ojca

Czytałem książkę, w której pewien misjonarz opisał wydarzenie, które miało miejsce w jego życiu, kiedy przebywał na misji w Afryce. Pewnego razu, gdy uczył młodego człowieka w przykościelnej szkole modlitwy Ojcze nasz. I gdy tylko rozpoczął od zwrotu: „Ojce nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię”, ten młodzieniec krzyknął: „Skoro Bóg jest naszym Ojcem, to teraz nie muszę się już bać”. Wszystkie nasze pytania o Boga, lęki przed jutrem ustają, kiedy On staje się naszym Ojcem. W najbliższą niedzielę 23 czerwca obchodzić będziemy Dzień Ojca.  Zapraszam do wysłuchania kazania w którym poznamy Serce Ojca.

Bóg jest naszym najwspanialszym Ojcem!

Soli Deo Gloria 🙂

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: