Dobrzy szafarze – powołani, aby wpływać na…

Chciałbym się z Wami podzielić krótką refleksją z wczorajszego kazania, które wkrótce ukaże się w całości na blogu:

Jesteśmy powołania, aby wpływać na…. Wszyscy na kogoś wpływamy. I Bóg oczekuje, że będziemy dobrymi szafarzami tego wpływu ze względu na Jego królestwo. Nie dał nam talentów, darów do naszych egoistycznych celów, ale abyśmy mogli wpływać na otoczenie, w którym żyjemy i dzielić się Dobrą Nowiną o nadziei, która jest w Jezusie.

„Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce” 1 Kor.12,11.

Wszystko, co masz, jest darem od Boga – Twoje życie, zdrowie, zbawienie, rodzina, przyjaciele i zdolności. Bóg oczekuje, że w pełni wykorzystasz to, co Ci daje. Boże talenty, to Boże środki do osiągnięcia Jego celów. Bożym celem jest budowanie Bożego królestwa. Daje nam środki, które mamy wykorzystać na Jego Chwałę, a nie naszą: 1 P.4,10:

„Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej”.

Być szafarzem rozlicznej łaski Bożej, to dzielić się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale też duchowym bogactwem, głosić Ewangelię, prowadzić ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa, Paweł napisał tak: 1 Kor 4:1-2:

„Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny”

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: