Maryja Dziewica, kto za tym wszystkim stoi?

W ostatnie dwa dni przejechałem ponad 1100 km, to żaden wyczyn, pewnie wielu z Was robi tyle kilometrów w jeden dzień. Większość tych kilometrów przejechałem autostradą, były odcinki, które pokonałem lokalnymi drogami. Moją uwagę zwróciło to, że ludzie gromadzą się  przy figurkach Maryjnych niezależnie od regionu Polski. Wywołało to we mnie smutek, że tak wielu ludzi tkwi w kłamstwie, które sprzedaje im Kościół rzymskokatolicki, a ja nic nie mogę zrobić.

Miliony ludzi w Polsce i na całym świecie czczą Maryję, która nie ma nic wspólnego z Marią, matką Jezusa, którą znamy z kart Biblii. Modlą się do Maryi (niebiblijną modlitwą „Pod Twoją obronę…” ), aby im pomogła, uratowała, ochroniła itd., ale matka Jezusa żadnych z tych modlitw nigdy nie słyszała i nie usłyszy.

Wierni Kościoła rzymskokatolickiego czczą Maryję, tak jakby była Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego podje, że Maryja Dziewica współdziała z Duchem Świętym, aby uwielbiać wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w niej, aby powierzać jej błagania i uwielbienia (KKK § 2682). Kiedy przyjrzymy się dokładnie wszystkim rzymskokatolickim tekstom dotyczącym Maryi, to zauważymy, że wskazują jakoby była ponad Chrystusem — ponieważ Chrystus i Bóg Ojciec muszą robić to, o co prosi.

Ci ludzie zgromadzeni wokół figurki przy drogach oraz ostatnie wydarzenie o profanacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (swoją drogą uważam, że takie zachowania są złe), pokazały bardzo mocno, jak Polacy są zniewoleni tym bałwochwalczym kultem.  W całym tym wydarzeniu o profanacji należy zwrócić uwagę, że w ogóle nie wspomniano o Panu Jezusie  (który również widnieje na tym obrazie, według tradycji rzymskokatolickiej). Wszystko toczy się wokół Matki Boskiej, Królowej Niebios.

Maryja – Dziewica, Matka Boska, Królowa Niebios do której tak wołacie i ufacie wierni kościoła rzymskokatolickiego, jest kłamstwem i oszustwem. Jest to pogański kult, który wszedł do chrześcijaństwa w V wieku po Chrystusie. Ten kult kradnie chwałę należną Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

W odniesieniu do celebracji majowego święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski pastor Bartłomiej Kurylas na swoim profilu, napisał tak: „Takie ceremonie doprowadzają ten kraj na religijne kolana przed Rzymem, zamiast na kolana przed Bogiem” to jest bardzo smutne, ale prawdziwe stwierdzenie – pod którym się podpisuje.

Kiedy spojrzymy na Marię opisaną na kartach Bożego Słowa, zobaczymy prostą, znającą swoje miejsce kobietę Łk 1, 46-50:
Wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana, mój duch zachwyca się Bogiem, moim Wybawcą, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie – z pokolenia na pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć”.

Warto zadać sobie pytanie: a kto za tym wszystkim stoi? Bóg? NIE ! Bóg nie oddaje swojej chwały nikomu innemu, ale szatan kradnie chwałę Bożą, kiedy tylko może. Królowa Niebios to nic innego, jak okultystyczny kult demonów, ponieważ demony podszywają się pod fałszywych bogów.

Najwyższy czas, aby nasi rodacy obudzili się ze snu i poznali prawdę. Nadszedł czas, aby mówić, jak jest!

2 thoughts on “Maryja Dziewica, kto za tym wszystkim stoi?

  • Pastorze, pneumatolatria również wykracza poza ramy redakcji NT i to baaardzo, a jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pastor pisał o chwale należnej Duchowi św? Więc w czym tutaj jest problem?

    • Ojciec, Syn i Duch Święty. Trójca Święta. Trójjedyny Bóg. Jeden Bóg w trzech osobach. Trzy osoby – jedna Boska natura. Pozdrawiam

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: