Bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa.

„Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie. Bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas Człowiek bezprawia, Syn zagłady. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem.” 2 TS 2.3-4.

Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan wyraźnie wskazuje, co będzie miało miejsce przed przyjściem Pana. W dniach ostatecznych kościoły, zbory, wspólnoty odejdą od prawd biblijnych.

Pierwszym przykładem jest Kościół Katolicki, który całkowicie odszedł od prawd biblijnych – zastępując je swoimi tradycjami i naukami.

Jako drugi przykład niech posłuży nam nasze własne podwórko. Nie trzeba być teologiem (wystarczy czytać rzetelnie Boże Słowo), aby zauważyć, jak wielu nauczycieli w lokalnych kościołach „kruszy” naukę apostolską. W wielu wspólnotach toleruje się lub będzie się tolerować  niemal wszystko, ze względu na chęć posiadania jak największej liczby członków, pieniędzy powodzenia i zaszczytów:

A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk.” 1Tm 4,1

W dniach ostatecznych rzadkością będzie głoszenie krzyża, brania go na swoje ramiona, zapierania się siebie, radykalnego wyrzekania się grzechu itd.

Kiedy przyjrzymy się słowom Pana Jezusa, ap. Pawła to ponuro maluje się obraz moralnego, duchowego i doktrynalnego stanu Kościoła w czasach ostatecznych. Juda, przyrodni brat Pana Jezusa, uznał za wskazane wezwać nas do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętym [ Judy 1,3].

Zachowajmy trzeźwość we wszystkim. Obudź się, który śpisz!

Bóg jest wierny!

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: