Wykładając braciom te rzeczy będziesz…

W ostatnich dniach uczestniczyłem w wiele rozmowach, które dotyczyły pastorów i kaznodziejów. Każdy z moich rozmówców wskazywał na inne cechy, które powinny charakteryzować dobrego kaznodzieje czy pastora, w zależności od wieku i potrzeb rozmówcy. A co w tej sprawie mówi nam Boże Słowo?

Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza 4: 6-7:

Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłem. A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj”.

Dobry kaznodzieja to taki, który naucza z Bożego Słowa.

Kiedy tak czyni, to poprzez swoje zwiastowanie wyposaża słuchaczy w to, co potrzebują, a nie w to, co chcą usłyszeć słuchający. Bóg poszukuje kaznodziei, których serce i usta będą głosić Słowo Boga, które przekonywać będzie słuchaczy o grzechu, których zwiastowanie poruszy i zdadzą sobie sprawę, że muszą pokutować i zmienić swoje życie.
To nie jest coś, co lubimy robić. Pewnie każdy z nas chciałby tylko

głosić o Bożym błogosławieństwie, radości i miłości, ale jeżeli pragniemy zdrowej nauki, to musimy głosić całe Boże Słowo.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: