Praca służbą dla Boga – 1 maja Święto Pracy

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950r. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

Świat mówi nam, że praca to walka, wspinaczka po drabinie sukcesu, aby zdobyć i osiągnąć jak najwięcej.
Nasza praca zajmuje wiele naszego czasu tu na ziemi, dominuje w wielu naszych rozmowach. Praca dyktuje, gdzie i jak będziemy żyć, często również wpływa na nasze relacje z innymi. W sumie możemy powiedzieć, że praca jest bardzo ważną częścią naszego życia.

Apostoł Paweł w liście do Kolosan 3, 23-24 napisał tak:

„Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy – tak właśnie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie: Panu, Chrystusowi, służycie!„.

Paweł mówi nam, abyśmy uważali naszą pracę za służbę Bogu. Niezależnie od tego, co robimy, mamy służyć Bogu w pracy, którą wykonujemy.

Błogosławionego dnia Święta Pracy 🙂

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: