Odkryj na nowo Kościół !

Wczoraj wracając z ośrodka Fundacji Chrześcijańskiej Inicjatywy Dobroczynnej w Gnieźnie, słuchałem audycji radiowej na temat wiary Polaków. Według statystyki 90% Polaków deklaruje, że są wierzącymi katolikami. Jednak według wypowiedzi słuchaczy dzwoniących do studia zaobserwowałem, że większość z nich to praktykujący, lecz nie wierzący. Wielu katolików to osoby, które deklarują swoją wiarę wyłącznie na podstawie odziedziczonej tradycji z dziada, pradziada. Wykonują wszystkie czynności określone przez Kościół Katolicki (chrzest niemowląt, pierwsza komunia, bierzmowanie oraz obrzędy świąteczne) wyłącznie ze względu na rodzinę i obawy przed plotkami sąsiadów „bo co ludzie powiedzą?”.

Bóg w swoim Słowie jasno określa, że nie ma wnuków, tylko dzieci:
„Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec! Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I jesteśmy nimi! [1J,3,1]

Również w grupie wypowiadających się na antenie ludzi byli tacy, którzy twierdzili, że są wierzącymi w Boga, ale od Kościoła odpycha ich hierarchia i skostniałość kościelna (wykonywanie obrzędów kościelnych, które są niezrozumiałe, nakazy i zakazy) zamiast poznawać Boga i budować z Nim relacje.

Chciałbym zachęcić Cię drogi czytelniku poszukujący, wierzący w Boga do odkrycia Kościoła na nowo. Kościół przede wszystkim to nie budynek, czy miejsce, nakazy czy zakazy ale ludzie, którzy w prawdzie i duchu uwielbiają Boga:
„Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka”. [Ew. Jana 4,22-23]

Napisz, zadzwoń, przyjdź porozmawiać. Nie będziemy wtłaczać Ci żadnej „religijności”, ale być może pomożemy odnaleźć zagubioną DROGĘ do relacji z Bogiem.
Nie jesteśmy skostniałym Kościołem, w którym ważne są formułki, lecz społecznością, którą połączył Pan Jezus Chrystus. Jesteś u nas mile widziany.

Tu nas znajdziesz :

www.inobaptysci.pl

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: