Kościół rósł, bo Oni głosili …

Kościół to ludzie, społeczność zbawionych przez wiarę w Zmartwychwstałego, odrodzonych przez Ducha Świętego, mający za zadanie niesienie ewangelii o wypełnieniu się Bożej obietnicy.

Zmartwychwstanie Chrystusa było pierwszą i najważniejszą myślą w zwiastowaniu pierwszego Kościoła, na co wskazuje pierwsze kazanie zapisane w Dziejach Apostolskich 2,32:
„I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami”.

W pierwszym liście do Koryntian, Paweł  przedstawia podstawowe elementy przesłania ewangelii:

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (BW 1Kor. 15.1-4).

To przesłanie PRAWDY spowodowało, że Kościół rósł wbrew wszelkim przeciwnościom, w środku wrogiego imperium rzymskiego i odpornego systemu religijnego.

Dziś w Kościele dominującym przesłaniem jest Boża łaska i miłość. Owszem, to miłość Boża spowodowała, że Jezus narodził się na ziemi na ratunek ludzkości zgodnie ze słowami Ewangelii Jana 3,16:
„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Jednak to krzyż, śmierć i zmartwychwstanie spełniły tę misję.

Jeśli chcemy, aby nasze współczesne kościoły rosły tak jak pierwsze społeczności chrześcijan, musimy głosić przesłanie, które Oni głosili: „że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać”.

1 thought on “Kościół rósł, bo Oni głosili …

  • Proste przesłanie ,że „Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać” jakoś nie pasuje do nowoczesnej,wysublimowanej muzyki na wysokim poziomie wylewającej się z wielu zborów protestanckich…

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: