Krzyż – nie zmarnuj tego!

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
Tłumy ludzi stojących wzdłuż drogi prowadzącej na Golgotę, nie rozumiało tego wszystkiego, jeszcze kilka dni temu uroczyście wjeżdżał do Jerozolimy jako Król, wszedł do świątyni, powywracał stoły, mija kilka dni i idzie z krzyżem na ramionach skazany na śmierć – jak najgorszy szumowina.

Widzieli Jego moc, mądrość — nie mogli zrozumieć, dlaczego doprowadziło Go to do Krzyża — brutalnej śmierci. Pewnie niejeden zastanawiał się, dlaczego człowiek, który czynił tak wielkie cuda w największej potrzebie swojego życia jest bezsilny. Ci, którzy widzieli jego inteligencję, zastanawiali się pewnie, jak ktoś tak mądry mógł się przeliczyć? Zapewne zapomnieli o słowach, które Jezus kierował do nich poprzez przypowieść o ziarnku pszenicy po swoim uroczystym jeździe do Jerozolimy :

„Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon”. J12,24

Krzyż Wielkiego Piątku prowadzi do zmian. Wydarzenia z nim związane wprowadziły ogromne zmiany w życiu wielu ludzi, którzy dobrowolnie przychodzą do krzyża i wyznają swoje grzechy, obmywają się w świętej krwi Chrystusa i doświadczają jej mocy. Krew była wymagana do wykupienia nas z naszych grzechów 1 Piotra 1:18 -19:

„Pamiętajcie, za jaką cenę wykupiono was z marnej codzienności, która przeszła na was po ojcach. Tą ceną nie były rzeczy zniszczalne, srebro albo złoto, lecz droga krew Chrystusa, Baranka nieskazitelnego i nieskalanego”.

Ten ciągły brak doskonałej ofiary nie pozwalał człowiekowi na bezpośrednią społeczność z Bogiem. Kiedy Jezus na krzyżu zawołał „Wykonało się” zasłona dzieląca ludzi z Bogiem została rozerwana z góry do dołu.
Dzięki  krwi Chrystusa  wylanej na krzyżu, każdy człowiek może mieć relację z Bogiem. Nie zmarnuj tego !

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: