Bądź jednego przesłania- do kaznodziejów, nauczycieli i nie tylko…

„Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie – i to tym ukrzyżowanym” 1 Kor. 2.2 – to słowa Apostoła Pawła – pastora, kaznodziei jednego przesłania.

Nie tylko za czasów Pana Jezusa ludzie mieli problem z krzyżem. Współcześni ludzie również mają z tym problem. Chcą cudów, władzy, mądrości i prawdy – bez krzyża, ale przecież wszystko zaczyna się właśnie od niego.

Dla Pawła wybór był jasny: „Jezus Chrystus ukrzyżowany”.  To przesłanie stało się centrum jego głoszenia.  Gdy w centrum życia i posługi kaznodziejskiej jest Chrystus ukrzyżowany, wtedy każda inna prawda jest na właściwym miejscu.  Jezus musi być w centrum wszystkiego i wszystkie inne  rzeczy muszą być z nim właściwie powiązane.

Co charakteryzowało przesłanie Pawła: jasność, prostota i odwaga.

Kiedy czytamy listy Pawła, to nie ma możliwości, aby przegapić najważniejszą wiadomość o Chrystusie. Prostota mowy wskazywała wyraźnie na to, co Jezus Chrystus dokonał poprzez swoją śmierć na krzyżu. Apostoł był też odważny w powtarzaniu tej prawdy. Żadne osoby, ani sytuacje życiowe, w których się znalazł nie powstrzymały go od powtarzania prawdy o Jezusie Chrystusie. Człowiek z jednym przesłaniem.

Od zawsze byli kaznodzieje, którzy szli za duchem tego świata, dbający o to, aby ludzie dobrze o nich mówili i myśleli, dbający o swoją reputację i poprawność polityczną. Ich  słuchacze powtarzają „cóż za wspaniałe kazanie”.  Paweł przestrzegał przed takimi ludźmi :

„Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym żądzom”. [2 Tym 4,2]

Paweł nie dbał o to, co ludzie powiedzą, co o nim pomyślą. Reputacja dla niego nie miała znaczenia, dopóki Ewangelia była  głoszona.

To jest przesłanie Boga dla nas i dla świata. Krzyż jest Bożą odpowiedzią dla naszego grzechu. Jeżeli pójdziemy na krzyż, odnajdziemy drogę do domu Ojca. Dziś wielu ludzi gubi się i jest zdezorientowanych, bo w naszych przesłaniach nie głosimy krzyża.

Bądź kaznodzieją, pastorem, nauczycielem jednego prostego przesłania :

„Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie – i to tym ukrzyżowanym”

 

 

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: