Czym jest prawdziwa miłość?

14 lutego cały świat świętuje „Walentynki”, dużo mówi się o miłości, dlatego chciałbym zwrócić naszą uwagę i odpowiedzieć na pytanie, które wielu sobie zadaje : czym jest prawdziwa miłość? Niech ku temu posłuży nam Boże Słowo i Jego perspektywa.

Biblia mówi nam, że Bóg jest miłością ! Co to znaczy? Jak jest definicja Bożej miłości?

Ap. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian 13, 4-8 przedstawia nam definicję miłości:

„Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa? – Te się wypełnią. Języki? – Te ustaną. Wiedza? – Jej świeżość przeminie”.

Ta definicja pokazuje nam, jaki jest Bóg i co to znaczy, że Bóg jest miłością. Ja i Ty jako dzieci Boże powinniśmy charakteryzować się w tym świecie takimi cechami. Nie jest łatwo, ale każdego dnia powinniśmy dążyć do ich posiadania w swoim chrześcijańskim życiu.

Jednak największy wyraz Bożej miłości został ukazany w Jezusie Chrystusie, Ew. Jana 3,16:

„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

„Walentynki” święto miłości, zakochanych –  warto wykorzystać ten dzień do głoszenia Dobrej Nowiny o Bożej miłości do człowieka. Boża miłości, to miłość bezinteresowna (gr. agape), nieszukająca w dobrych uczynkach, ale polegająca na doprowadzeniu grzesznika do nowonarodzenia, upamiętnia – by ten nie zginął, ale dostąpił życia wiecznego.

Soli Deo Gloria

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: