Odkryj na nowo ! Nie bądź niewolnikiem.

Chciałbym się z Wami podzielić moją krótką refleksją z doświadczeń, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach  w moi życiu. Ku zbudowaniu 🙂  Wierzę w to, że w każdym doświadczeniu, do jakiego Bóg dopuszcza, jest cel i tak było tym razem.

Po pierwsze, budowanie Kościoła to nie jest rola pastora, lidera czy kogokolwiek z ludzi we wspólnocie. My tylko mamy być użytecznymi sługami Mistrza.  W Ewangelii Mateusza 16,18 Pan Jezus oznajmił Piotrowi: „Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać”
Duch Święty pokazał mi ten werset i na nowo go odkryłem, ewidentnie w nim widać, że to Jezus jest budowniczym Kościół i on jest Jego własnością. Cała moja roczna próba budowania, mojego Kościoła okazała się fiaskiem.

Po drugie, w tych trudnych doświadczeniach nie byłem sam. Bóg był przy mnie i moich najbliższych oraz wspólnocie — prowadził i przemawiał w Duchu Świętym. ” O, jak szczęśliwy jest ten, któremu pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, jego Bogu…. On dochowuje wierności na wieki” [ SNP Ps.146 5 – 6b]

Po trzecie, te doświadczenia są bardzo cenną lekcją na przyszłość. Bóg jest Bogiem porządku. Potrzebujemy określonej formy, struktury i prawa, nie wyobrażam sobie, że formę można wyrzucić precz i pozbyć się wszelkich struktur. Bóg oczekuje od nas porządku i pewnej formy, bo one nadają kształt naszemu życiu i życiu Kościoła, który jest własnością Jezusa. Nie możemy pozwolić jednak na to, aby je czcić (formę i strukturę) i stać się ich niewolnikami. Pan Jezus powiedział, że: „Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. [SNP Mt. 6,24].

Dzięki, temu doświadczeniu jestem w innym miejscu i mogę na nowo odkryć Kościół !

Soli Deo Gloria ! Błogosławionego tygodnia !

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: