Bożonarodzeniowa refleksja

Chciałbym się podzielić Bożonarodzeniową refleksją słowami piosenki, którą przetłumaczyła moja żona. Bardzo mocno utkwiła mi w moich uszach i  głęboko uświadamia sens narodzin Chrystusa w Betlejem:

Tu nie chodzi tylko o żłóbek w którym leżał Bóg

Tu nie chodzi o aniołów śpiewających mu

Tu nie chodzi o pasterzy co nie mogli spać

To nie tylko mędrcy we wschodu co za gwiazdą szli

Tu nie chodzi o dobre uczynki czy modlitwy me

Tu nie chodzi o sukcesy osiągnięcia też

Tu nie chodzi o bogactwa co gromadzę w świecie tym

Wszystko mam w jego świętej krwi ona zmywa winy me

Tu chodzi o krzyż co zmazuje grzech

Jezus przyszedł by człowiekiem być by ratunek ludziom dać

Ten pusty grób on znakiem jest w Jezusie każdy z nas życie wieczne ma ! ( tłum. Iwona Ciesiółka)

 

Pamiętajmy, że istotą tych świąt jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby mógł się zrealizować Boży plan dotyczący zbawienia człowieka. A wszystko to zadziało się  na krzyżu Golgoty. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek mieszkasz, jakiekolwiek przeżywasz trudności w swoim życiu, pamiętaj!  On żyje i Jego wezwanie jest wciąż aktualne:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Mt.11, 28

 

Soli Deo Gloria

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: