Przestań się bać ! – o trudnościach w służbie

Służba dla Pana jest wielkim przywilejem i każdy, kto jest w służbie — powinien zdawać sobie z tego sprawę. Powinniśmy zrobić wszystko, aby nie przynieść wstydu naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, który nas powołał.

Jednak kiedy poświęcasz się służbie głoszenia Słowa, bądź świadomy, że pojawią się tacy, którzy będą się przeciwstawiać, a nawet posuną się do bluźnierstwa. Dzieje Apostolskie w 18 rozdziale opisują taką sytuację w życiu i służbie Apostoła Pawła. Z własnego doświadczenia wiem, że są to trudne chwile, bo wtedy jako pastorzy, kaznodzieje, liderzy zaczynamy zadawać sobie pytania : czy aby na pewno Bóg mnie powołał do tej służby, czy posiadam odpowiednie obdarowanie duchowe, kwalifikacje, a może to nie to miejsce, nie ta wspólnota ? Z pierwszych kart Bożego Słowa dobrze wiemy, kto podsuwa nam takie pytania: czy aby na pewno Bóg powiedział….?

Jednak Bóg nie zostawia nas samych w tych trudnych chwilach. Jest przy nas i wlewa w nasze serca Słowa zachęty, posilenia i ukojenia, które usuwają z naszych serc i umysłów wszelki strach, lęk i wątpliwości, tak jak to było w przypadku Apostoła Pawła:

„Pan powiedział Pawłowi: Przestań się bać! Mów i nie milcz, dlatego, że Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie, aby ciebie skrzywdzić. Bo mój lud w tym mieście jest liczny”[ SNP. Dz. 18, 9-10].

„Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni” [BT. Ks.Wyjścia 14:13-14].

Życzę każdemu, kto w służbie wytrwałości, tak jak to czynili uczniowie w pierwszym Kościele:

„Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie” [SNP Dz. 2,42].

Soli Deo Gloria

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: