Odzyskaj wzrok

Jest wiele powodów nagłej utraty widzenia, ale – na szczęście – nie każdy prowadzi do trwałej ślepoty. W każdym jednak przypadku konieczna jest szybka pomoc okulistyczna, bo nieleczona wada może doprowadzić do trwałej utraty wzroku.

W Dziejach Apostolskich opisane jest nawrócenie Saula i czasowa ślepota. Możemy przeczytać, że gdy Ananiasz przyszedł do Saula, powiedział tak:
Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczy jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony” [SNP Dz.9,17-18].

Same tego doświadczyłem kilkanaście lat temu, kiedy zostałem napełniony Duchem Świętym z moich oczu spadły łuski. Czytałem, ale nie widziałem Prawdy, bo przysłaniała mi ją tradycja, nauczanie kościoła katolickiego itd. A Prawda jest taka: „O Nim świadczą wszyscy prorocy. Głoszą, że każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje, przez Jego imię, przebaczenia grzechów” [Dz.10,43].

Kiedy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, odzyskujemy wzrok, aby widzieć z Bożej perspektywy. Kiedy nie zabiegamy o relację z  Duchem Świętym, możemy stać się ślepymi na Bożą prawdę. Każdy nasz dzień niech będzie pełen Ducha Świętego w nas.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: