Płyń pod prąd !

Bóg w Chrystusie obdarzył nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Co więcej  –  mamy Ducha Świętego, który nas posila w płynięciu pod prąd, zmienia nas od środka dla naszego dobra, dla dobra innych, którzy są wokół nas. a najważniejsze, że  to wszystko dla Bożej chwały. Chrześcijańskie życie to ciągłe zmiany, rozwój, wzrost, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego do dojrzałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. [SNP Ef. 4, 11-13] Chrześcijaństwo to płyniecie pod prąd! Bo kiedy się rozwijamy, to nigdy nie pozostajemy w tym samym miejscu. Fala pokus, która jest przeciwko nam, jest bardzo silna, ale nie mamy się jej co obawiać, gdy Jezus jest z nami. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział do uczniów, którzy miotani na łodzi przez burzę bali się: „Odwagi, Ja Jestem, nie bójcie się” [SNP Mt. 14,27]. Fala pokus jest przeciwko nam, ale nie możemy się jej poddać, bo inaczej popłyniemy razem z nią. Mamy wszystko co potrzebne jest do wytrwałości w Chrystusie ” Jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości”. [ SNP 2 P 1,3]

Płyń pod prąd z Chrystusem !

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: