W Tęczowy Piątek – mówię NIE!

Dziś „Tęczowy Piątek” — międzynarodowa akcja, która po raz trzeci odbywa się w polskich szkołach. Jej celem jest sprawienie, by uczniowie i uczennice LGBTQI czuli, że „w szkole jest miejsce też dla nich”. W akcji bierze udział aż 211 szkół. „To rekord!” – cieszy się Kampania Przeciw Homofobii. – Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć — tłumaczy Joanna Skonieczna z organizacji.*

Homoseksualizm jest obecnie postrzegany jako coś naturalnego. Takie akcje jak „Tęczowy Piątek” uświadamiają mi, że środowiska LGBTQI próbują wpłynąć już na nasze dzieci w szkołach, czy to się nam podoba, czy nie. Świat, w którym żyjemy, próbuje nam wmówić, że w małżeństwach tej samej płci, w adoptowaniu dzieci przez osoby ze środowisk LGBTQI – nie ma nic złego.

Przerażające jest to, że coraz więcej biblijnie wierzących zaczyna bronić homoseksualizmu, jak podaje w swojej książce „Trudne Pytania- Biblijne Odpowiedzi” Jack Cottrell –„w wielu denominacjach chrześcijaństwa istnieją silne grupy nacisku, które promują ideę pełnej akceptacji dla homoseksualistów, twierdząc, że tak naprawdę Pismo Święte nie potępia go jednoznacznie. Podążając za wykładnią zwolenników homoseksualizmu, dokonują reinterpretacji wszystkich najważniejszych w tym temacie fragmentów, twierdząc, że tylko określone rodzaje homoseksualizmu są czymś złym. A to z kolei prowadzi do wniosku, że Bóg akceptuje relacje homoseksualne, jeśli są oparte na miłości i odpowiedzialności”.

Jako chrześcijanin nie mogę tego przemilczeć i nie wyrazić mojego sprzeciwu takim działaniom i poglądom, które mają na celu propagowanie grzechu. Mam świadomość, że tym tekstem narażę się wielu osobom, zostanę uznany za homofoba, który jest pozbawiony wszelkich uczuć i braku tolerancji do osób homoseksualnych. Jednak chciałbym z góry zaznaczyć, że nie chce tu dokonać osądu nad osobami, które mają problem z tym grzechem. Ale tak jak wiele środowisk uznaje za właściwe propagowanie homoseksualizmu, poprzez tego typu akcję w szkołach jak „Tęczowy Piątek”. Tak, ja chcę podkreślić, że homoseksualizm jest grzechem i jest sprzeczny z naturą człowieka stworzonego przez Boga.

Jak Bóg postrzega homoseksualizm i co mówi na ten temat w Biblii?

W Starym i Nowym Przymierzy występuje wiele tekstów potępiających takie praktyki:

Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością”. [BW, III Mojż. 18,22]

Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich”. [BW, III Mojż. 20,13]

W Nowym Przymierzu najbardziej stanowcze potępienie takiej praktyki występuje w Liście Ap. Pawła do Rzymian 1,27-27:

Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Podobnie mężczyźni, porzucili naturalny pociąg do kobiet i oddali się współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bezwstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia”.

Myślę, że dla osób uznających Boży autorytet  cytowane fragmenty powinny wystarczyć, aby odpowiedzieć na pytanie: jak Bóg postrzega i co mówi w Biblii na temat homoseksualizmu. Mam świadomość, że moje argumenty dla wielu mogą być nieprzekonywujące, zacofane w tak cywilizowanym świecie XXI w, ale dla mnie są dostateczne, aby wyrazić moją opinię, krótko mówiąc są, jak Bóg przykazał.

Bóg nie potępia człowieka, ale jego grzech.  Więcej posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za grzesznika, aby każdy kto w Niego uwierzy mógł dostąpić zbawienia, również homoseksualiści.

Nie możemy milczeć, kiedy świat propaguje grzech. Ewangelia Mateusza 5, 14-16 wzywa nas do tego, abyśmy jako chrześcijanie byli światłem tego świata: „Nie zapala się lampy, by ją umieścić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej”. W takie dni, jak dziś musimy  mówić stanowcze  NIE ! Tego oczekuje od nas Bóg.

 

*źródło: Gazeta.pl

2 thoughts on “W Tęczowy Piątek – mówię NIE!

  • Dziękuję za ten głos rozsądku, wołającego na puszczy, jednak mam świadomość, że nie wszyscy którzy są w kościołach poprą biblijną opinię,ponieważ są wychowani i nauczani w duchu darwinowsko-komunistycznym wskazującym na pochodzenie człowieka nie od Boga,ale od „małpy” stąd powinni dalej ewoluować.Nie taki jest jednak biblijny przekaz Boga o stworzeniu człowieka jako kompletnego i doskonałego – mężczyzny i kobiety.Wynika stąd że budowanie na fałszywym fundamencie który podmywa propaganda przeciwnika którym jest diabeł, prowadzi na manowce takich wierzeń, między innymi jak LGBTQI.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: