Wróć do Boga!

Zauważyłem, że Bóg często używa różnych okoliczności w moim życiu, aby do mnie mówić. Szczególnie gdy jadę do ośrodka w Gnieźnie, w którym to panowie z różnymi uzależnieniami poddają się terapii chrześcijańskiej, aby dzięki Bożej łasce być uzdrowionymi i wolnymi. Kiedy wczoraj wyjeżdżałem do Gniezna, w samochodzie zadałem Bogu pytanie: co tym razem przygotowałeś dla mnie Panie? Co mi powiesz, pokażesz? I oczywiście się nie zawiodłem. Oto moja krótka refleksja:

Po pierwsze, Bóg pokazał mi swoją moc, patrzyłem i słuchałem, jak Jego łaska zmienia twardzieli tego świata w dzieci Boże.

Po drugie, pokazał mi, jak ważne jest, aby każdego dnia pielęgnować z Nim relację. Kiedy stajemy pomału na „własnych nogach”, zaczynamy ufać bardziej sobie niż Bogu – tracimy z nim relację. Jezus podarował nam najpiękniejszy dar – życie w wieczności z Bogiem, gdy jemu zaufamy.

„Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu”. [SNP, Rzym. 6,23]

Bóg stał się człowiekiem w Osobie Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie nasze grzechy, został ukrzyżowany, zmartwychwstał, zwyciężając  grzech i śmierć.

Bliska relacja z Bogiem wymaga od nas uczciwości, zaufania, że On kocha nas i chce wyłącznie budować, wspierać i uzdrawiać. Chce uwolnić od kłamstw i więzów, które uniemożliwiają nam wzrost.
W świecie, na którym żyjemy, wszystko ma swoją cenę. Często musimy odmawiać sobie różnych rzeczy, ponieważ kosztują za dużo. Chcielibyśmy mieć lepszy samochód, mieszkanie lub dom, nowy komputer, ale musimy liczyć się z kosztami. W tej pogoni za dobrami, za które trzeba płacić, często nie doceniamy skarbów, które Bóg daje za darmo w Chrystusie Jezusie: „W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania”. [SNP Kol.2,3]
A kilka wersetów wcześnie Listu do Kolosan Paweł napisał tak:

„Was również, kiedyś obcych, wrogo nastawionych, pochłoniętych czynieniem zła, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych, jeśli tylko nieprzerwanie trwać będziecie w wierze ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny”. [SNP Kol. 1, 21-23]

Jeżeli  utraciłeś  intymną relację z Bogiem, to najwyższy czas, aby wrócić do niej, wrócić do Boga. Żyj w każdym dniu w nadziei płynącej z dobrej nowiny.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: