Nie zaniedbuj przywileju

Ewangelia Mateusza 28, 16-20 opisuje, jak jedenastu uczniów Pana Jezusa już po Jego zmartwychwstaniu udają się na górę, którą wcześniej wskazał im Jezus. Kiedy się tam zjawili, podszedł do nich i powiedział:

„Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem”. [SNP Mt.28. 19-20]

Jest to polecenie i przywilej misyjny, skierowany do każdego wierzącego. Bardzo często zaniedbujemy to polecenie, twierdząc, że ludzie w dzisiejszym świecie nie chcą słuchać o Bogu. Owszem są tacy, ale również są tacy, którzy z nadzieją oczekują na Ewangelię.

Wczoraj byłem świadkiem, kiedy to starszy człowiek na jednym ze spotkań biblijnych poprosił organizatorów o Biblię. Kiedy otrzymał, wypowiedział: „Mam, w końcu moja”. Na Jego twarzy widać było wzruszenie,łzy i dziecięcą radość, której nie jestem w stanie Wam do końca  opisać.  Bardzo się wzruszyłem, tą sytuacją, a zarazem uświadomiłem, że są ludzie wokół nas, którzy pragną szczerze z całego serca usłyszeć Dobrą Nowinę. Nie zaniedbujmy polecenia i przywileju przynoszenia do serc zgubionych ludzi pokoju, radości – które płynie z Bożego Słowa.

2 thoughts on “Nie zaniedbuj przywileju

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: