„Stłucz pan termometr, a nie będziesz miał gorączki”. Czyli dlaczego Kościół Katolicki zmienił Dekalog?

Mark Twain opisał historię o człowieku, którego marzeniem było, aby udać się do Ziemi Świętej, stanąć na Górze Synaj i z pamięci wyrecytować Dziesięć Przykazań.
Bardzo zacne marzenie, nie wiem, czy się spełniło, bo nigdzie indziej Mark Twain nie wraca do tej historii. Co jednak gdy owo marzenie zostało zrealizowane i człowiek ten stojąc na Górze Synaj wyrecytował Dziesięć Przykazań. Czy faktycznie spełnił swoje marzenie? Jeżeli tak, to jakie Dziesięć Przykazań wyrecytował?

Wielu wierzących chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że wersja Dziesięciu Przykazań Kościoła rzymskokatolickiego różni się od biblijnej wersji. Wyznawcy judaizmu, prawosławia i większości kościołów protestanckich oraz wschodnich przyjmują tekst Dekalogu z Księgi Wyjścia (Drugiej Księgi Mojżeszowej). Jednak zdaniem Kościoła katolickiego tekst z Księgi Wyjścia nie jest pierwotny, skoro tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, także znajdujący się w Biblii, różni się w pewnym stopniu od tekstu Księgi Wyjścia (główne różnice dotyczą motywacji nakazu obchodzenia szabatu oraz wyeksponowania żony w zakazie pożądania*.

Dokonajmy porównania wersji:

Objawiona w Bożym Słowie

Biblia Tysiąclecia

Według Kościoła Katolickiego

 

I.Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. II.  Nie będziesz brał imienia pana, boga swego, nadaremnie.
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach. III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
V. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje. V. Nie zabijaj.
 VI. Nie będziesz zabijał. VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie będziesz cudzołożył. VII. Nie kradnij.
VIII. Nie będziesz kradł. VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Już na pierwszy rzut oka widać, że jest rozbieżność i to istotna. Dlaczego Kościół rzymskokatolicki zmienił Dziesięć Przykazań zapisanych w Biblii?

Kościół katolicki ustanowił kult obrazu, posągu Maryi i świętych. Jednym słowem mają doktrynę sprzeczną z drugim przykazaniem, które stanowczo zakazuje jakiegokolwiek kultu rzeźby i obrazu. W oczach Kościoła katolickiego drugie przykazanie było kłujące, więc trzeba było się go pozbyć.

Były prezydent Lech Wałęsa powiedział kiedyś w wywiadzie tak: „Stłucz pan termometr, a nie będziesz miał gorączki”*  Na potrzeby tego artykułu zmieniłem tę wypowiedz „pozbądź się przykazania, a nie będziesz miał grzechu”. Brak wzorca lub narzędzia pomiarowego skutkuje brakiem ponoszonych konsekwencji.

Człowiek wierzący powinien korygować swoje zachowania, w stosunku do Bożego Słowa, a nie zmieniać Boże Słowo, gdy zauważy, że odszedł od Niego — tak postąpił Kościół rzymskokatolicki. Uparcie pozostaje przy swojej wersji Dziesięciorga Przykazań ustanowionej pod koniec IV wieku przez Augustyna, która z kolei miała być oparta na ówczesnej żydowskiej wersji synagogi. Jest to jednak kolejny przypadek, który potwierdza stawianie tradycji ponad autorytet Bożego Słowa. Watykan musi tkwić przy swojej fikcyjnej wersji, aby podtrzymać swoje bałwochwalstwo. Nakazują swoim wiernym kłaniać się przed posągami i krucyfiksami, zapalać świece, palić kadzidła i modlić się do umarłych. Wbrew Bożemu Słowu.

Jako wierzący biblijne chrześcijanie, trwajmy przy Słowie Bożym. Niech nasze Tak będzie Tak, Nie będzie Nie! Widźmy jak łatwo jest manipulować przy Bożym Słowie i zmienić je do swoich potrzeb, jak tradycja potrafi zasłonić Boże objawienie.

Chciałbym zachęcić Was do manifestowania swojego sprzeciwu, gdy widzicie, gdy tradycja w Waszych Kościołach zborach, wspólnotach zaczyna być ważniejsza nad Boże Słowo. I cale nie chce powiedzieć, że tradycja jest zła, bo strzeliłbym sobie w kolano, tradycja jest dobra. Wielokrotnie spotkałem się w zborach z przyjemnymi tradycjami, które należy pielęgnować dla kolejnych pokoleń. Czerwona lampka powinna nam się zapalić, gdy widzimy, że tradycja staje się ważniejsza niż autorytet Bożego Słowa.

Bóg jest wierny!

 

 

 

______________________________

źródło:

*wikipedia

*Gazeta Wyborcza 04.07.2008, s. 16

4 thoughts on “„Stłucz pan termometr, a nie będziesz miał gorączki”. Czyli dlaczego Kościół Katolicki zmienił Dekalog?

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: