Bądź uczniem w szkole Chrystusa

W pierwszych dniach nowego roku szkolnego, chciałbym zachęcić do nauki i niesamowitej przygody, jaką daje nam chrześcijanom szkoła Chrystusa. Nie mam tu na myśli jakiejś instytucji czy projektu, ale myślę o poddaniu się pod  kształtowanie mistrza, nauczyciela Jezusa Chrystusa poprzez post, modlitwę i studiowanie Bożego Słowa, które mówi nam tak:

„Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela!” [ Jer. 18,6 ]

Czego Jezus od nas oczekuje? Jezus chce, abyśmy się od Niego uczyli w Ewangelii  Mateusza, mówi tak:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię – lekkie”. [ Mt 11. 28-30. SNP]

W Nowym Testamencie naśladowców Jezusa nazywano uczniami. Nazwa chrześcijanin pojawia się tylko w trzech fragmentach :Dz.11,26 ;Dz. 26, 28 ;1P 4 15-16 . Jesteśmy uczniami naszego mistrza i zbawiciela Jezusa Chrystusa, a wiec zmiany są wpisane w nasze uczniostwo. Jestem głęboko przekonany, że nadchodzący czas przyniesie wiele zmian w życiu naszego kościoła, jak również każdego z nas – z osobna. Ważne jest to, abyśmy w posłuszeństwie poddali się pod kształtowanie naszego Pana. W Jego ręku jesteśmy naczyniem, które On kształtuje. Chcemy, aby nasze życie miało sens i cel. Kiedy odkrywamy Ewangelię Jezusa Chrystusa nasze możliwości prawdziwego wykorzystania i celu się rozszerzają. Jednak przychodzimy do Jezusa w naszym „stanie surowym”, a potrzeba, byśmy byli oczyszczeni i ukształtowani, zanim będziemy mogli osiągnąć nasz potencjał. Jezus wykorzysta nasze talenty— jeśli zrobimy się użyteczni! Jak to zrobić?
Pozwól Bogu działać ! ” Żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione”. [ Łk 1,37 SNP]
Może być trudno, może boleć, ale Bóg jest wierny !

Życzę każdemu uczniowi Chrystusa wspaniałej przygody 🙂

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: