Dyscyplina

John Piper powiedział kiedyś: „Nigdy nie myślcie, że wzrost duchowy jest opcjonalny lub marginalny w życiu chrześcijańskim”. Duchowy wzrost wymaga od nas duchowej dyscypliny. Kiedy myślę „dyscyplina” ?

Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi mi do głowy to: dzieciństwo i wisząca nad drzwiami w pokoju rodziców rózga zakończona kilkoma pasami rzemiennymi, używana była do wymierzania kary cielesnej. Dzięki Bogu tylko raz poczułem jej przeznaczenie na własnym ….

Jednak dyscyplina ma jeszcze inne znaczenia, według słownika języka polskiego to również: zasady regulujące sposób zachowania, postępowania czy też samokontrola.

Każdy z nas uczniów, naśladowców Jezusa jest odpowiedzialny za dbanie o osobistą duchową dyscyplinę, której zadaniem jest dostrajanie naszego serca do serca Boga, czyli wzrost duchowy. Bo najważniejszą rzeczą w życiu chrześcijanina jest osobista relacja ze Zbawicielem Jezusem Chrystusem.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: