Watykańskie działanie pod publikę

Ostatnio pojawiło się dużo informacji na temat ujawnionych  skandali pedofilskich w kościele katolickim. Postanowiłem się  podzielić moimi przemyśleniami również na ten temat na blogu. Przez 25 lat byłem członkiem kościoła katolickiego, co oznacza, że wiele widziałem i słyszałem. Moim zdaniem te ujawnione sytuacje to dopiero „wierzchołek góry lodowej”, która dopiero za jakiś czas zostanie całkowicie odkryta. Moim celem nie jest  tu wskazywać winnego, bo nie jestem prokuratorem, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na sposób załatwiania spraw przez kościół katolicki.

Od  początku pontyfikatu papieża Franciszka zauważyłem wzmożoną działalności księży jezuitów w mediach (szczególnie w internecie). Może to brzmi śmiesznie, ale obawiam się, że działają na rzecz ocieplenia wizerunku kościoła i  papieża, czego skutkiem jest i będzie zwiedzenie rzeszy ludzi szukających Boga. Od początku istnienia jezuitów podstawowymi zasadami odróżniającymi ich od innych zakonów było: walka z reformacją, akcentowanie posłuszeństwa wobec papieża, wybór członków według kryterium wysokich wymagań duchowych oraz predyspozycji intelektualnych i silnej osobowości,  wykonywanie zadań aktualnie najpotrzebniejszych, pełna dyspozycyjność, stawianie czoła najtrudniejszym wyzwaniom, walka na pierwszej linii frontu, wytyczanie kierunków rozwoju Kościoła. Odnoszę wrażenie, że dwoją się i troją, aby  w opinii publicznej wizerunek Franciszka i kościoła katolickiego był pozytywny. Działają tak, jak politycy przed wyborami w każdej kwestii, również co do skandali pedofilskich w kościele katolickim. W swojej książce pt.: „Chodzi mi tylko o prawdę” ks. Tadeusz Isakiewicz – Zaleski tak tłumaczy rzeczywistość kościoła:

„Tylko wariat albo samobójca decyduje się na mówienie o problemach, trudnościach wyzwaniach. W efekcie instytucja przestaje być wydolna, bo biskup często nie wie, jak wygląda rzeczywistość jego diecezji”,

Boże Słowo wyraźnie przestrzega przed takim działaniem pod publikę:

„Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie o fałszywych prorokach mieli ich ojcowie. [Łk. 6.26 SNP]

Pamiętajmy, że cel nie uświęca środków. Nie można stawać się przyjacielem świata, nawet w celu głoszenia mu Dobrej Nowiny.

„Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. [Jk 4,4 SNP]

Wydarzenia, których jesteśmy świadkami w ostatnim czasie przypominają nam, że żyjemy w czasach ostatecznych i nie mamy się co spodziewać, że będzie lepiej. Boże Słowo wyraźnie nam mówi, jak będzie:

„Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj”. [2 Tym. 3, 1-5. SNP]

Jaka powinna być nasza postawa wobec tej rzeczywistości? Przede wszystkim powinniśmy  trwać w prawdzie, wzrastać w świętości, łasce, poznaniu Pana,  być wiernym w próbach i głoszeniu Ewangelii:

„Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka niby sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć, i stanąć przed Synem Człowieczym. [Łk 21, 34-36.SNP]

 

4 thoughts on “Watykańskie działanie pod publikę

  • A ja myślę,że nasi protestanci są tak prości,że aż za prości.W ten sposób nie rozwiewają wszystkich wątpliwości katolików a tym bardziej tych wyrafinowanych.W ten sposób nie docierają do elity narodu.

    • Witam, bardzo dziękuję za komentarz i odpowiem tak:
      „W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie!Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. [SNP Mt. 11. 25-26]
      pozdrawiam

  • Przywódcy kościołów powstałych po rozpadzie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego też zamietli brudy pod dywan.Mam na myśli problem tajnego przekazywania informacji na temat współwyznawców przez osoby pełniące najwyższe funkcje w ZKE(TW „Stanisław”,TW”Ewangelista”,itd.).Brak skruchy,pokuty,kary-to wynik zachowawczej polityki tych kościołów,bo przecież byłby skandal nie mniejszy,niż ten aktualnie nagłaśniany,mający miejsce w KRK.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: