Jak to możliwe? Eureka !

To, czym dziś chcę się z Wami podzielić, jest bardzo mocno powiązane z moim ostatnim wpisem pt.: „Papież Franciszek dostosowuje nauczanie Kościoła do świeckiego światopoglądu”. 

Od napisani tego artykułu w mojej głowie nieustannie pojawiają się pytania:  Jak to możliwe, że zmieniono w Kościele Katolickim dziesięć przykazań ( w Biblii znajdują się inne niż naucza KK). Jak to możliwe, że papież Franciszek ( wykształcony teolog)  nie widzi, że ogłoszona zmiana nauczania na temat kary śmierci jest sprzeczna z Bożym Słowem.  Eureka — z odpowiedzią na moje pytania pospieszył jeden z członków Kościoła Katolickiego ks. prof. Andrzej Kobyliński, który w jednym z wywiadów powiedział:

„Kwestią podstawowa jest rozumienie Pisma Świętego, w ogóle tekstów objawionych, tutaj jest pole konfliktu między różnymi religiami, czy między różnymi nurtami w chrześcijaństwie. Otóż, gdy chodzi o kościół katolicki przez 2000 lat, jest przekonanie, że nie można interpretować  dosłownie poszczególnych sformułowań, zdań czy myśli Pisma Świętego. Natomiast trzeba szukać ukrytego sensu, który jest zawarty w tekście Pisma Świętego. Prezentuje to podejście, które głosi mój kościół od 2000 lat, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tekstu Pisma Świętego, szukając ukrytego sensu”.  Należy podkreślić, że wszędzie gdzie autor cytatu wspomina o Piśmie Świętym jest mowa o Bożym Słowie.

Czy macie jeszcze jakieś wątpliwości, dlaczego Kościół Katolicki zmienia nauczanie? Bo ja nie 🙂  Myślę, że najlepszym podsumowaniem  będą słowa Pana Jezusa zapisane przez ewangelistę Mateusza, ja te słowa interpretuje dosłownie:

„W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie!” [Mt. 11,25]

Bóg jest wierny!

 

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: