Utkwij wzrok w odpowiednie miejsce

Zła informacja jest taka: wakacje są prawie na półmetku; -), jest to czas, w którym podróżujemy, zwiedzamy oraz wypoczywamy. Oglądamy tyle różnych miejsc, aż można dostać zawrotu głowy. Wpatrujemy się i podziwiamy piękno tego świata, ale jak często zauważamy tam Boga? Czy od tego nasza wiara rośnie? Raczej nie ! Skupiamy się na pięknie doczesności, nie ma w tym nic grzesznego. Jednak autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas, abyśmy utkwili wzrok nie w pięknie tego świata a w Jezusie.

„Utkwijmy wzrok w Jezusie, w Tym, który wzbudza i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. [SNP Hbr 12,2]
Życzę  każdemu z nas wytrwałości w patrzeniu na Jezusa.
#Bógjestwierny

2 thoughts on “Utkwij wzrok w odpowiednie miejsce

  • Jako „Christianos” możemy być wdzięczni swemu Panu,że to on wzbudził naszą wiarę i ją doskonali przez „uczynki” miłości.Miłości,którą wypełnił i napełnia każdego dnia nasze serca.Łaska to wielka.Pozdrawiam.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: