Słowo na niedzielę – Zasada 3P

W modlitwie Pańskiej wołamy: „Niech się spełni Twoja wola” [Mt.6.10, BE]. Czy są to tylko słowa, którymi się modlimy? Czy naprawdę chcemy, aby Boża wola miała miejsce w naszym życiu? Czy rozumiemy znaczenie wypowiadanych słów w tej modlitwie?

Zanim doświadczymy nowonarodzenia, nie jesteśmy zainteresowani wolą Bożą w naszym życiu. Interesuje nas tylko nasza wola, egoizm i ambicje, które kierują naszym życiem. Izajasz 53,6:

„wszyscy jak owce zbłądziliśmy; zboczyliśmy, każdy na własną drogę…”

Jednak kiedy Bóg poprzez działanie Ducha Świętego rozpoczyna pracę w naszych sercach i odpowiemy na ten Dar, zmienia się postrzeganie naszego życia – zmienia się perspektywa. Oświeceni Bożą łaską uświadamiamy sobie, że tak naprawdę nie jest ważna nasza wola, ale ważne jest poznanie i wypełnienie Bożej woli dla naszego życia.

Kiedy przyjrzymy się życiu Pana Jezusa na ziemi, to zauważymy, że dla Niego również najważniejszą rzeczą było poznanie i czynienie woli Bożej:

„Wtedy Jezus powiedział: Moim pokarmem jest wypełnienie woli Tego, który Mnie posłał, i dokonanie Jego dzieła”. [SNP, J 4,34]

„Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak Ja chcę. Niech będzie, jak chcesz Ty”. [SNP, Mt.26,39]

W psalmie 143 Dawid zwraca się do Boga z prośbą o okazanie miłosierdzia. Nowa Biblia Ekumeniczna nazwała ten psalm „modlitwą grzesznika”, natomiast CH. Spurgeon dodaje swój komentarz do psalmu: „Pudełko maści skomponowane z różnorodnych składników, słodkich i gorzkich, ostrych i cennych”.

Chciałbym zwrócić naszą uwagę na werset 10 tego psalmu, który brzmi tak:

„Naucz mnie czynić swoją wolę, Bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech Twój dobry Duch prowadzi mnie po równej ziemi!” [SNP]

Dawid w tym wersecie podaje nam zasady, które pozwolą nam rozpoznać Bożą wolę w naszym życiu. Nazwałem je „Zasada 3P”:

  1. Pragnienie ciągłego uczenia się, wzrastania – Dawid woła „Naucz mnie” uznał potrzebę bycia uczniem. Gr. Matetes określające ucznia oznacza: przyjmującego wskazówki od kogoś innego.*
  2. Pragnienie poznania i czynienia woli Bożej – Dawid wyraził to poprzez prośbę w modlitwie „Naucz mnie spełniać Twoją wolę” wyraźnie widać to głębokie pragnienie jego serca.
  3. Pragnienie czynienia Bożej woli, bez względu na to,  jaka ona jest i co zawiera – zwróćmy uwagę, że Dawid nie woła „pokaż mi swoją wolę”, ale woła „Naucz mnie czynić swoją wolę”. Był gotowy w posłuszeństwie przyjąć to, co Bóg przygotował do jego życia niezależnie czy to było łatwe, trudne, przyjemne czy też bolesne.

Bardzo często, kiedy mówimy „Bądź wola Twoja” to naprawdę chcemy powiedzieć: „Ok, Boże oto co zamierzam zrobić w swoim życiu, Ty to pobłogosław”.

Dlaczego, tak ważne jest, aby Boża wola miała miejsce w naszym życiu? Dlatego, że:

*- decyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu:

„Nie każdy, kto się do Mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. [SNP, Mt 7,21]

– zapewnia nam Boże kierownictwo:

„Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem”. [BW, Jr 10,23]

– przynosi duchowe błogosławieństwo”

„Potrzeba wam wytrwałości, abyście – po wypełnieniu woli Boga – dostąpili spełnienia obietnicy”. [SNP]

Rozpoznawanie Bożej woli w swoim życiu, to umiejętność rozpoznania właściwego głosu. Bożego głosu „Moje owce słuchają Mojego głosu”. [SNP. J.10,27] *

BÓG JEST WIERNY ! Błogosławionej niedzieli, niech się wypełnia Boża wola !

 

 

__________________________________________________________________________

*Podstawy Chrześcijańskiego Życia dr. Bob Gordon, str.13

* Rozpoznawanie głosu i woli Bożej, „Vision” Katowice 1995 str.33-35

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: