Słowo na niedzielę – Jak Bóg przemawia do nas dziś?

 

W pewnym mieście leżącym nad rzeką rozszalała się burza. Wezbrane wody rzeki zalały miasto. Wszystko to wydarzyło się, gdy ludzie wracali z wieczornego nabożeństwa. Wielu ludzi zgubiło się, kilku zaginęło.                            Między nimi była mała dziewczynka, która odeszła od rodziców, omal nie straciła życia. Ojciec szukał jej w ciemnościach i przywoływał  ją po imieniu, mając niewielką nadzieję, że go usłyszy. Nagle poczuł, jak jej mała rączka zacisnęła się na jego dłoni. Usłyszałam wołanie: Chodź tutaj! Tutaj jestem!”- opowiadała później o całym, zdarzeniu.    Skąd wiedziałaś, że to woła twój ojciec? Zapytał jeden ze słuchających świadectwo. Skąd wiedziałam? – zastanowiła się przez chwilkę dziewczynka i odpowiedziała – Znam głos mojego tatusia. Mieszkam z nim przecież w jednym domu. Wyjaśnienie dziecka było bardzo mądre.  Jedynie wskutek stałego przebywania z ojcem tak dobrze znała jego głos*.

W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział tak:

„Moje owce słuchają mojego głosu, Ja je znam, a one idą za Mną”. [SNP, J. 10,27]

Z powyższej wypowiedzi Pana Jezus możemy wyciągnąć następujące wnioski:

  1. Owcami są ci którzy należą do Chrystusa; ci, którzy są dziećmi Boga, ci którzy podążają za Dobrym Pasterzem.
  2. Jest Bóg, który komunikuje się z człowiekiem i ma coś, co chce nam przekazać.
  3. Człowiek jako stworzenie Boże, może rozpoznać Boży głos.

Głos, którego słuchamy określa kierunek, w którym będziemy szli,  tak jak w przypadku dziewczynki z powyższego przykładu – głos ojca przyprowadził ją do niego.  Jeśli będziemy słuchać szeptów wroga, będziemy zastraszani. Jeśli będziemy słuchać głosów naszych krytyków, będziemy się rozpraszać. Tylko wtedy, gdy będziemy regularnie słyszeć głos Boga będziemy mu posłuszni, będziemy mieli odwagę, by wypełnić wolę Bożą i przezwyciężyć wszelkie podszepty złego.

W Liście do Efezjan Paweł przypomina nam, że jesteśmy w trakcie wojny duchowej,  walczymy ze zwierzchnościami, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba.[ SNP. Ef. 6, 12-13] W czasie wojny konieczne jest posiadanie jasnych linii komunikacyjnych. Błędny system, niezrozumiały system, oznacza katastrofę dla wojska, które bierze udział w bitwie. „ Właściwa dwukierunkowa komunikacja inspiruje odwagę, daje wskazówki i jednoczy atak” – powiedział Erwin Lutzer [ewangeliczny pastor , nauczyciel i pisarz chrześcijański].

Jak Bóg przemawia do nas dziś?

Przede wszystkim przez Słowo, które jest fundamentem naszej wiary.

„ Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości”. [SNP, 2 Tm 3,16]

Kasjer bankowy musi nauczyć się odróżniać prawdziwe banknoty od fałszywych, kiedy będzie robił to najlepiej? Wtedy, kiedy zna doskonale  prawdziwe banknoty. Podobnie jest z nami –  nauczymy się rozpoznawać prawdziwy głos Boży, kiedy będziemy spędzać czas na studiowaniu Pisma Świętego.

Nauczmy się słuchać Bożego głosu w Bożym Słowie. Błogosławionej niedzieli, pamiętajcie BÓG JEST WIERNY!

 

 

*Poradnik Homiletyczny Vocatio

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: