Bez nas – wieczne potępienie

Na jednym z portali internetowych przeczytałem wczoraj wywiad z prof. Tadeuszem Bartosiem filozofem i teologiem, który  dotyczy polskiego katolicyzmu i indoktrynacji Kościoła Katolickiego*. Muszę przyznać, że z wieloma spostrzeżeniami prof. Bartosia się zgadzam. Szczególnie kiedy mówi:

„Polski katolicyzm atakuje każdego, kto jest inny, na ustach mając miłość i miłosierdzie. Polskę chce spętać różańcem, magicznie chronić przed zewnętrznym i wewnętrznym wrogiem, który czyha”.

„Kościół katolicki w swej głębokiej strukturze ma charakter wykluczający. Mówi: „Tylko nasza religia jest prawdziwa, inne są fałszywe i nie dają zbawienia. Bez nas-wieczne potępienie”.

To jest kłamstwo, na które nie możemy pozwalać! Biblia wyraźnie mówi, że zbawienie jest w Chrystusie i tylko w Nim, a nie w Kościele niezależnie od tego, jak się nazywa. Wielkie polecenie misyjne Pana Jezusa brzmi tak:

„I powiedział im: Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. [SNP, Mk 16,15-16]

Jako chrześcijanie powinniśmy zbudzić się ze snu i głosić prawdziwą Ewangelię o Chrystusie, który żyje, a nie jest zamknięty w tabernakulum i wisi na krzyżu.  Zbawia tych, którzy uwierzą, a nie należą do tego czy tamtego kościoła. Apostoł Paweł napisał tak:

„Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu” [Rzym. 13,11].

Kochani nadeszła pora, aby wybudzić się ze snu i głosić Chrystusa, bo tak wielu ludzi wokół nas żyje w kłamstwie, jakie słyszą każdego tygodnia z ambony.

 

*Artykuł  – LINK

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: