Chodźcie za Mną!

Pan Jezus pewnego dnia przechodząc wzdłuż Morza ( Jeziora) Galilejskiego, zobaczył dwóch rybaków. Braci, Szymona  ( zwanego Piotrem) i Andrzeja. Byli w trakcie wykonywani swoich codziennych obowiązków, gdyż jak czytamy w ewangelii „zarzucali sieci”[1]  (Mt.4,18-22). Jezus zatrzymał się, spojrzał na tych dwóch i rzekł:

„chodźcie za Mną – uczynię was rybakami ludzi!”.

Jak była reakcja  rybaków? „ Na te słowa, bez wahania pozostawili sieci i poszli za Nim” dalej w tym fragmencie ewangelii czytamy, że nieopodal Pan Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy razem ze swoim ojcem naprawiali sieci po pracy. Oni również pozostawili swoje dotychczasowe zajęcie a nawet swojego ojca i  „poszli za Nim”.

Co dziś znaczy być uczniem naśladowcą Chrystusa? Co w XXI wieku, oznacza odpowiedź na wezwanie „Pójdź za mną”?

Jest to, codzienne życie wiarą. Czasami wątpiącą, słabnącą ale wiarą !

Bóg jest wierny! 🙂

 

______________________________________________________________

[1]  „Biblia Pismo święte Stare i Nowe Przymierze „ EiB 2016,

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: