Słowo na niedzielę – Przyjdź królestwo Twoje

W modlitwie Pańskiej, wypowiadamy: „Przyjdź królestwo Twoje”. Są to słowa, które wymagają od nas aktywnego posłuszeństwa, stawiamy się w taki sposób Bogu do dyspozycji. Królestwo Boże to Jego obecność na świecie. Jezus w przypowieściach głosił, iż jest ono obecne już na ziemi, ale również ma nadejść w czasie Sądu Ostatecznego. Będąc na Konferencji Kościoła w Radości, otrzymałem opaskę na rękę, na której jest napisane:

„Przyjdź Królestwo Twoje we mnie i przeze mnie”.

Nosze ją przypominając sobie każdego dnia, że jestem powołany do tego, aby przez moje życie przychodziło Królestwo Boże na ten świat. Niezależnie od okoliczności, w jakich się znajduję, bo Królestwo Boże wymaga zaangażowanej służby – pełnionej przez całe życie. Może się wiązać z dużymi kosztami, wieloma trudnościami Dz.Ap.14,22 – wydarzenia w Derbe, a nawet cierpieniem 2 Tes.1,5.

Bądźmy ambasadorami Bożego Królestwa w każdym dni i miejscu, do którego pośle nas Pan!

Bóg jest wierny! Błogosławionej niedzieli 🙂

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: