Nadzieja nie zawodzi

Dziś ostatni dzień Jubileuszowej Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radości. Tegorocznym hasłem konferencji jest werset z Listu do Rzymian 5,5:

„Nadzieja nie zawodzi”.

Dawid w psalmie 37, 23-24 napisał tak:

„Pan sprawia, że człowiek może iść pewnym krokiem, Cieszy się On jego drogą. Gdy się potknie, nie zostanie porzucony, Pan bowiem podtrzyma jego rękę”. [SNP]

Są to słowa obietnicy, której każdy z nas może się trzymać. Wiemy dobrze, że gdy Bóg mówi to dotrzymuje Słowa. Trzymajmy się tej nadziei, kiedy upadniemy, zgrzeszymy. Tylko diabłu zależy na tym, aby nas obwiniać i wmawiać nam,  jacy to jesteśmy słabi, źli itd. Gdy się potkniemy, Pan nas nie porzuci gdy do Niego przyjdziemy, wyznamy nasz grzech, jak mówi Boże Słowo potrzyma tych, którzy potrzebują Jego łaski.

Bóg jest wierny ! Życzę każdemu błogosławionego weekendu 🙂

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: