Misja zakończona

Wspominamy dziś bardzo ważne wydarzenie opisane na kartach Bożego Słowa – Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Wzniósł się do nieba, a Jego chwała i moc rozciąga się na cały świat. Kiedy Chrystus wstąpił do nieba, otworzył nam drzwi, abyśmy doświadczali Jego mocy zawsze i wszędzie.

„Kiedy ich więc zgromadził, zapytali Go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie Mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii – i aż po najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał Go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak On wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy – zapytali – dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę, do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł”. [NSP, Dz., 6-11]

 

Jezus po raz ostatni spotkał się z uczniami i na ich oczach wzniósł się do nieba. Było to ostatnim ziemskim wydarzeniem po zmartwychwstaniu, a przed powtórnym przyjściem, które będzie podobne do Jego Wniebowstąpienia. O tym napisał Jan w Objawieniu:

„Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen”. [Obj.1,7]

Wniebowstąpienie jest dopełnieniem zmartwychwstania i zakończeniem ziemskiej misji Pana Jezusa, a zarazem jest początkiem wypełniania się obietnicy Zesłania Ducha Świętego, której spełnienie miało miejsce po dziesięciu dniach [ Dz.2]

Dlaczego obchodzimy pamiątkę Wniebowstąpienie? Ponieważ całe niebo świętuje zwycięski powrót Syna, Baranka, który został zabity, Lwa, który zwyciężył, tego, który mówi z radością i mocą: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”

Daniel miał duchowe widzenie w to wydarzenie i tak je, opisał:

„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza — władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo — niezniszczalne”. [BW, Daniel 7,13-14]

Wniebowstąpienie jest  nadzieją chwalebnej przyszłości.  Pan Jezus powróci jako sędzia i król. On zniesie niesprawiedliwość, zlikwiduje cierpienie i zniszczy śmierć oraz ustanowi królestwo prawdy, sprawiedliwości i miłości. Przyjdzie, aby zabrać nas z powrotem do  niebiańskiego domu i będziemy  już z Nim na zawsze! Za to wszystko Soli Deo Gloria.

Czy jesteś gotowy na ten dzień?

Bóg jest wierny! Błogosławionego dnia 🙂

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: