Słowo na niedzielę – Bóg nigdy nie zawiedzie!

 

Uczestniczyłem kiedyś w pewnej dyskusji, w której od swojego rozmówcy usłyszałem coś, co stało się podstawą do mojego dzisiejszego rozważania. Zdanie  brzmiało tak: „Nigdy nie oczekuj niczego od drugiego człowieka, bo się zawiedziesz” Może to smutne i bolesne, ale jak prawdziwe. Wielokrotnie doświadczyłem tego w swoim życiu, jak pewnie każdy z Was. Człowiek  zawodzi i musimy mieć tego nieustanną świadomość. Inaczej sprawa się ma z Bogiem.Bóg jest wierny! Boże Słowo często nam o tym przypomina:

Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi możemy przeczytać: „ Oto Pan! Pan! Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność” [SNP II Mojż. 34, 6]

„Pan, twój Bóg jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuję łaskę – do tysięcznego pokolenia [SNP V Mojż.7,9]

„ A Jego wierność rozciąga się na pokolenia” [ SNP Ps.100,5b]

„ A wierność Pana jest ponadczasowa” [ SNP Ps.117, 2b].

W innych tłumaczeniach werset ten brzmi: „ A wierność jego trwa na wieki” [ BW Ps.117, 2b].

Nowy Testament również mówi nam o Bożej wierności:

„Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż Ten, który złożył obietnicę, jest wierny” [SNP Hbr. 10, 23]

„Ten, który was powołuje, jest wierny, On tez tego dokona” [SNP 1 Tes.5,24]

Wiele innych wersetów może być dodanych do tej listy, aby przybliżyć to, że Bóg jest wierny.  W jednym z kazań usłyszałem takie słowa:  „Bóg jest nadal Bogiem, a Bogu zawsze można ufać!” Bóg nie jest wierny dlatego, że ma taki kaprys lub dlatego, ze wydaje się to być właściwe. Musimy zrozumieć, że Bóg jest wierny swojemu charakterowi i swojemu Słowu. Boża wierność jest głęboko zakorzenioną i jest nierozłączną  częścią tego, kim On jest. Wspomniałem, że Bóg jest wierny swojemu Słowu. To znaczy, że kiedy Bóg coś mówi, to robi to, co mówi. Mamy wiele przykładów, kiedy to Bóg od słów przechodzi do czynów. Żyjemy w świecie,  w którym nie możemy być pewni  jutra, w świecie nieustannej zmiany. Bóg jest jedyna stałą.

Na pytanie: jak wierny jest Bóg,   jedyną odpowiedzią  jest taka – On jest tak wierny, że każdy, kto go szuka, może go znaleźć.

Błogosławionej niedzieli – Bóg jest wierny ! 🙂

 

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: