Słowo na niedziele – Nowy początek

Dzisiejsza niedziela w naszej społeczności ma szczególny wymiar, ponieważ mamy chrzest wodny. Chrzest jest potwierdzeniem, wyrazem wiary i miłości do Pana Jezusa Chrystusa. Jest to przede wszystkim osobisty krok posłuszeństwa na drodze uczniostwa, w Ew. Mateusza [28,19, SNP] w poleceniu jakie zostawił Pan Jezus, czytamy: „Idźcie i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię ojca, Syna i Ducha Świętego”

Chrzest również symbolizuje śmierć dla naszego Ja, poprzez zanurzenie w Chrystusie i Zmartwychwstanie, by kroczyć nowym życiem w Nim. To dzień nowych narodzin, początek nowego życia. Każdy z nas potrzebuje nowego początku. Jeżeli nie żyje w Tobie Chrystusa – potrzebujesz nowego początku. Jeżeli żyjesz z Chrystusem, być może w jakiejś dziedzinie życia również potrzebujesz nowego początku.

Nowy początek to obietnica dla naszego życia wystarczy po nią sięgnąć. Czy pragniesz tego w swoim sercu? Jeżeli tak to zwróć się do Boga o Jego odnowienie; Jego działanie w Twoim sercu. Jeśli chcesz, aby Twoje życie się zmieniło, aby wszedł w nie Bóg ze swoją łaską i siłą zmartwychwstania, w swoim Duchu, w mocy swego Słowa, z prawdami Ewangelii, pomódl się tymi słowy:

Boże, spulchnij moje serce. Użyźnij. Spraw, by chciało Twego Słowa. Zmiłuj się nade mną. Sam tego nie potrafię. Przygotuj mnie, wkrocz w moje życie, zmień je, aby służyło Tobie i Tobie się podobało, Amen.

„Oto wszystko czynię nowym. Potem dodał: Napisz: Te słowa są prawdziwe i godne wiary. Oznajmił mi także: Stało się! Ja jestem Alfa i Omegą, Początkiem i Końcem. Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia”. [Obj. 21, 5-6, SNP]

Błogosławionej niedzieli 🙂

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: