Słowo na niedzielę – Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana!

„Nazajutrz ogromny tłum, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. Ludzie zatem wzięli gałązki palm, wyszli Mu na spotkanie i wołali: Hosanna! Szczęśliwy, który przychodzi w imieniu Pana! oraz: Król Izraela! A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego – tak jak jest napisane: Nie bój się, córko Syjonu! Oto przychodzi twój król, siedząc na źrebięciu oślicy. Początkowo Jego uczniowie nie rozumieli, o co chodzi. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy sobie przypomnieli, że Jego dotyczą te słowa i dlatego tak został przywitany. A zatem składał świadectwo tłum, który z Nim był, gdy wywołał Łazarza z grobu i wzbudził go z martwych. Tłum też wyszedł Mu na spotkanie, gdyż ludzie usłyszeli, że dokonał tego znaku. Stąd faryzeusze mówili między sobą: Zobaczcie, że nic wam się nie udaje. Oto cały świat poszedł za Nim”. [Nowe Przymierze NT, J 12,12-19]

Niedziela Palmowa – rozpoczyna ostatni tydzień życia Pana Jezusa. Jest to dzień, w którym przypominamy sobie bardziej niż kiedykolwiek o dziele Chrystusa. Dziś jest ten dzień, w którym uświadamiamy sobie na nowo, że proroctwa Starego Testamentu dotyczące Mesjasza wypełniły się w Jezusie Chrystusie.
„Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub Proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić”. Mt. 5,17

Błogosławionej niedzieli i Wielkiego Tygodnia 🙂

1 thought on “Słowo na niedzielę – Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana!

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: