„…oddanym w miłości aż do śmierci – bez miłości”

 

Dietrich Bonhoffer w książce „Wybór Pism” napisał tak:

„Można znać Chrystusa, można ogromnie wierzyć w Niego, można być przekonanym o miłości i oddanym w miłości aż do śmierci – bez miłości”

Dziś świat obchodzi „Walentynki” święto miłości, zakochanych –  warto wykorzystać ten dzień do głoszenia Dobrej Nowiny o Bożej miłości do człowieka. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. [J.3,16]

Boża miłości, to miłość bezinteresowna (gr. agape), nieszukająca w dobrych uczynkach, ale polegająca na doprowadzeniu grzesznika do nowonarodzenia, upamiętnia – by ten nie zginął, ale dostąpił życia wiecznego.

W Kościele miłość agape nie objawia się w miłej powierzchowności,w czuciu się dobrze ale w braniu odpowiedzialności za życie innych, czyli w ostrzeganiu przed niebezpieczeństwem, napominaniu, wychowaniu dzieci (nowonarodzonych) w posłuszeństwie i karności oraz w nauczaniu zgodnym z nauką Bożego Słowa, bez względu na koszty, jakie przyjdzie nam za to ponieść:

… aby nie utracić tego nad czym pracowaliśmy, lecz aby pełną zapłatę otrzymać” [1Jana 1:8].

1 thought on “„…oddanym w miłości aż do śmierci – bez miłości”

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: