Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze…

 

„Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny”. [Mt 13, 3- 8]

Przeczytałem ostatnio takie słowa: „Jeżeli z hojnością oddam Panu wszystko co mam, kim jestem, moje myśli, plany, marzenia i oczekiwania. Wówczas mogę mieć nadzieję, że On z hojnością odda mi to wszystko –  przemienione, uświęcone i pełne życia”.

W ew. Jana w 12,24 Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”.

Boże Słowo i Jego działanie to nie współczesna korporacja nastawiona na wysoki i szybki zysk. Boże Słowo i Jego działanie w naszym życiu ma prowadzić do obumierania naszej starej natury, która ciągle i ciągle próbuje nad nami panować.

W ostatnich miesiącach mają miejsce w moim życiu przeróżne sytuacje i doświadczenia, które nasuwają pytanie – „Dlaczego?”  Boże, dlaczego dzieje się nie tak, jak oczekiwałem, jak planowałem itd. Oczekuję odpowiedzi i nic, aż tu nagle jadąc samochodem, moja żona cytuje najbardziej cenionego przez siebie kaznodzieję — czyli mnie 😉

„Moje plany i marzenia muszą obumrzeć, aby Bóg mógł zrealizować swój plan w moim życiu”.

Eureka! To wszystko ma sens, rozumiem. Bóg oczekuje, że Mu zaufam, oddam wszystko — plany, marzenia, oczekiwania, aby On mógł z hojnością nas błogosławić tym, co przemienione, uświęcone i pełne życia.

3 thoughts on “Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze…

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: