Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze…

 

„Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny”. [Mt 13, 3- 8]

Przeczytałem ostatnio takie słowa: „Jeżeli z hojnością oddam Panu wszystko co mam, kim jestem, moje myśli, plany, marzenia i oczekiwania. Wówczas mogę mieć nadzieję, że On z hojnością odda mi to wszystko –  przemienione, uświęcone i pełne życia”.

W ew. Jana w 12,24 Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”.

Boże Słowo i Jego działanie to nie współczesna korporacja nastawiona na wysoki i szybki zysk. Boże Słowo i Jego działanie w naszym życiu ma prowadzić do obumierania naszej starej natury, która ciągle i ciągle próbuje nad nami panować.

W ostatnich miesiącach mają miejsce w moim życiu przeróżne sytuacje i doświadczenia, które nasuwają pytanie – „Dlaczego?”  Boże, dlaczego dzieje się nie tak, jak oczekiwałem, jak planowałem itd. Oczekuję odpowiedzi i nic, aż tu nagle jadąc samochodem, moja żona cytuje najbardziej cenionego przez siebie kaznodzieję — czyli mnie 😉

„Moje plany i marzenia muszą obumrzeć, aby Bóg mógł zrealizować swój plan w moim życiu”.

Eureka! To wszystko ma sens, rozumiem. Bóg oczekuje, że Mu zaufam, oddam wszystko — plany, marzenia, oczekiwania, aby On mógł z hojnością nas błogosławić tym, co przemienione, uświęcone i pełne życia.

3 thoughts on “Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze…

Odpowiedz na „Jan GęśAnuluj pisanie odpowiedzi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: