Słowo na niedzielę – obfitujmy w poznanie

„I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga”. [Flp.1,9-11]

Apostoł Paweł zachęca w Liście do Filipian do miłości obfitującej w poznanie, którego skutkiem będzie umiejętność odróżniania, co słuszne a co nie słuszne, abyśmy byli gotowi na dzień Chrystusowy. Każdego dnia zarzucani jesteśmy zaproszeniami na różnego rodzaju spotkania, live na Facebooku, konferencje chrześcijańskie itd. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wszystko, co ma w tytule „chrześcijańskie”, jest dobre i pożyteczne dla nas. Musimy w modlitwie prosić Ducha Świętego, aby uczył nas umiejętnie wybierać i rozróżniać:  czy to jest dla nas pożyteczne?  Bo musimy pamiętać o przestrodze, jaką napisał Paweł w II Liście do Tymoteusza, że:

„ przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom”. [ II Tym.4,3-4]

Bądźmy czujni i obfitujmy w poznanie odróżniania, abyśmy byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy.

Błogosławionej niedzieli 🙂

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: