Czy Mu zaufasz?

Bycie chrześcijaninem w dzisiejszym świecie nie jest łatwe, każdego dnia stajemy przed różnego rodzaju sytuacjami — czasami bardzo trudnymi, które z naszego punktu widzenia nie są do rozwiązania, albo ich rozwiązanie wymaga od nas pójścia na kompromis.

Pewnego razu podczas podróży rozmawiałem z moją żoną na różne tematy, dzieliłem się z nią radościami i troskami, przed którymi stoję. W pewnym momencie Bóg przemówił przez słowa wypowiedziane przez moją żonę:

„Czy kiedyś cię zawiodłem, czy przyszedłem z odpowiedzią za późno? Ufaj mi, jestem przy tobie”.

My jako chrześcijanie, jesteśmy w ciągłej walce. Diabeł nieustannie podejmuje walkę z nami, a jak to bywa w walce są różnego rodzaju zmagania, z którymi musimy się zmierzyć. O tym napisał ap. Paweł w liście od Efezjan:

Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba”. [Ef.6,12]

Chciałbym dziś rozważyć  pewną sytuację, która jest opisana w Starym Testamencie w 2 Księdze Kronik, a dotyczy Jehoszafata.

Jehoszafat był 4 królem podzielonego królestwa Judy, kiedy objął rządy miał 35 lat, panował 25 lat, kroczył wiernie drogą swojego ojca Asy [2 Krn.17,4-6]. W trzecim roku swojego panowania rozesłał swoich książąt, aby nauczali lud po miastach Judy ze zwoju Prawa Pana. Jehoszafata „szukał Pana z całego serca” Bóg umocnił jego władzę, cieszył się bogactwem i rosło jego znaczenie. [2 Krn.17,5-7]

Jednak przyszedł taki czas w życiu, Jehoszafata, w którym musiał zmierzyć się z trudnościami — nadciągnęli Moabici, Ammonici i niektórzy z Maonitów. Jehoszafat przestraszył się, bo z perspektywy człowieka wróg był tak silny, że on ze swoim wojskiem nie byłby w stanie odeprzeć ataku.

Miał kłopot, z którym musiał się zmierzyć, jak wielu z nas każdego dnia musimy się mierzyć z wieloma sprawami. Czasami czujemy, że atak jest tak silny, że nie jesteśmy wstanie go odeprzeć.

Jak zareagował Jehoszofata? Odpowiedz mamy w rozdziale 20,3-6:

„Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc, również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni Pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże ojców naszych! Czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać”

Tak naprawdę Jehoszofata powiedział: „Musimy, zaufać Bogu i nie obawiać się jedynie w Nim nasz nadzieja”

Kim jest Bóg dla ciebie? Silnym, potężnym, prawdziwym, wszechmogącym Władcą nieba i ziemi?

Jak postrzegasz Boga, wpływa na to, jak reagujesz ! Czy Bóg dziś jest inny niż w czasach Jehoszofata? Nie! Wczoraj, dziś i na wieki jest taki sam!

Jezus powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. [Mat. 11:28]. „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do krańców ziemi”. [Mat. 28:20]

Czy Mu zaufasz? To zależy od Ciebie. Szukaj Pana z całego serca!

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: