Słowo na niedzielę – Praktyczne wyzwanie na Nowy Rok!

Pewnego razu mały chłopiec zadał swojemu Ojcu zagadkę i zapytał się tak:

Tato, jeżeli są trzy żaby siedzące na konarze nad sadzawką, a jedna z nich postanowi skoczyć, to ile żab pozostanie na konarze? Tata odpowiedział: zostaną dwie. Nie – odpowiedział syn. Posłuchaj uważnie, powiedział: Są trzy żaby, jedna postanowiła skoczyć, to ile zostało? Ok, rozumiem – odpowiedział tata- jeśli ktoś zdecyduje się skoczyć, to inni skaczą z nim. Tak więc nie ma żadnej na konarze! Na to odpowiedział syn: są nadal trzy, bo jedna postanowiła tylko skoczyć.

Mamy dziś ostatnią niedzielę 2017 roku, może na początku roku postawiłeś sobie wezwanie. Dziś po dwunastu miesiącach widzisz, że jesteś w tym samym miejscu, w którym tylko postanowiłeś coś zmienić. Ostatni dzień roku to dobry czas, aby przyjrzeć się swojemu życiu i zrobić inwentaryzację. Zbadać się i zobaczyć gdzie byliśmy na początku 2017 roku, gdzie jesteśmy teraz i gdzie Pan Jezus chce, abyśmy byli.

W liście do Kolosa ap. Paweł podsuwa nam praktyczne wyzwanie na Nowy Rok 2018:

„A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. [Biblia Warszawska, Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem”. [Biblia Warszawska, Kol 3, 1-5]

Możemy zdziałać w różnych dziedzinach naszego życia wiele, a jednak nie mieć udziału w duchowym życiu Jezusa Chrystusa. Możemy być ludźmi pełnymi różnych pomysłów, projektów, inicjatyw, a jednocześnie być duchowo martwymi. W Objawieniu Jana w liście do zboru w Sardes, Pan Jezusa mówi tak: „Masz imię, ze żyjesz, a jesteś martwy”.

Podejmijmy to praktyczne wyzwanie na 2018 rok i tak jak kompas wskazuje północ, tak my w Nowym Roku swoim życiem wskazujmy na Chrystusa, w którym ukryte jest nasze życie. Tego sobie i Wam życzę w 2018r.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: