Słowo na niedzielę – Czy dostrzegasz Chrystusa? Wigilia Bożego Narodzenia

„Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat”. [J 1,9]

„Bez względu na to, że opowiada się o tym każdego roku, nie można do końca opowiedzieć o tajemnicy tego Daru”. Marcin Luter

Dziś mamy wigilię Pamiątki Narodzin Zbawiciela. Bóg w wielu proroctwach przez 1000 lat przypominał, że pewnego dnia Mesjasz przyjdzie. I tak się stało, Mesjasz przyszedł. On przyszedł ze względu na nas Ewangelia Jana 3,16:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

Przyszedł, aby szukać i zbawić Ew. Mt 18, 11-12: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak wam się wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkała by się, czyż nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zabłąkanej?’’. Bóg nie chce utracić ani jednego człowieka. Jezus przyszedł na świat, abyśmy mogli mieć bliską relację z Bogiem. Bóg przyszedł na świat, aby się nam objawić, abyśmy mogli Go poznać.

Czy w Bożym narodzeniu dostrzegasz Chrystusa?

Pewien profesor na uniwersytecie postanowił zrobić test skojarzeń swoim 400 studentom. Powiedział, żeby napisali na kartce: Boże Narodzenie, a obok pierwsze myśli, jakie pojawią się im w głowie. W odpowiedziach przeczytał: choinka, prezenty, kolędy, wolny dzień, święty Mikołaj. Nikt nie napisał Jezus. Tak samo, jak 2000 lat temu nie było miejsca dla Jezusa w gospodzie, tak dziś nie ma dla Niego miejsca w dniu, kiedy wspominamy Jego narodziny.

Niech dzisiejsza niedziela, kolacja wigilijna w rodzinnym gronie, jak również każdy kolejny dzień naszego życia obfitują w dostrzeganiu Chrystusa w naszym życiu. On jest i czeka na każdego z nas, aby nas zbawić.

Życzę Wam moi drodzy: pokoju, radości i obfitości Bożego błogosławieństwa, które jest w Chrystusie.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: