„Tu chodzi o krzyż, co zmazuje grzech…”

Jesteśmy w tygodniu, w którym większość społeczeństwa przygotowuje się do Świat Bożego Narodzenia. Jest to zauważalne – choćby w galeriach handlowych – ludzie szukają prezentów dla swoich najbliższych, kupują potrzebne artykuły spożywcze do przygotowania (smacznych ! ) świątecznych potraw. Chciałbym jednak w tym ogólnym zamieszaniu zachęcić nas do chwili refleksji nad istotą przyjścia Zbawiciela na świat.

Pan Jezus, jako  Syn Człowieczy, urodził się w wyjątkowy sposób. On jest wyjątkowy, bo On jest Bogiem. W całej historii świata nie ma takiej drugiej osoby. Bóg stał się człowiekiem, aby ukazać nam drogę dla naszego życia. Jezus narodził się jako człowiek, aby stać się dla nas „DROGĄ ,PRAWDĄ I ŻYCIEM”. Inna droga , inna prawda i inne życie nie istnieje. Narodzenie Pana Jezusa  jest etapem wspaniałego planu, którego ostatecznym celem jest zjednoczenie nas  z Nim, w miłości. Tylko w ten sposób możemy być szczęśliwi, otrzymać życie wieczne, wolność i miłość. „On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” 2 Kor.5,21

Pamiętajmy, że istotą tych świąt jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby mógł się zrealizować Boży plan dotyczący zbawienia człowieka. A wszystko to zadziało się  na krzyżu Golgoty. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek mieszkasz, jakiekolwiek przeżywasz trudności w swoim życiu, pamiętaj!  On żyje i Jego wezwanie jest wciąż aktualne:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Mt.11, 28

Jak bardzo dziś potrzebujemy Bożego dotknięcia, pokoju i radości. W świecie, który oferuje tylko materializm, życie tu i teraz,  nie znajdziemy go. Jedynie w Bogu możemy odnaleźć to, czego człowiek tak bardzo pragnie – prawdy, wolności i pokarmu. Dwa najgłębsze stwierdzenia Pana Jezusa, które są jednocześnie obietnicą, brzmią tak:

Ew. Jana 6, 35 „ Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie”.

Ew. Jana 8, 31-32 „ Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”.

Prawda wyzwala, a prawdziwa wolność znajduje się w poznaniu prawdy. Prawda (Jezus) przyszedł na świat i umarł na krzyżu za nas,  abyśmy mogli być wolni w Nim, naszym Zbawicielu.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” J 3,16

Czas świąt,  w których wspominamy narodziny Pana Jezusa, jest darem od Boga.  To czas, który ma nam pomóc w tym, abyśmy przyjrzeli się sobie i swojemu życiu, czy naprawdę  idziemy tą właściwą drogą w prawdzie ?

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: