Bądź wierny aż do śmierci!

 

Ostatnie  tygodnie w moim życiu, były obfite w różne doświadczenia, większość z nich była bardzo przykra. Osoby, które uważałem za przyjaciół, jak to się przysłowiowo mówi, „wbiły nóż w plecy”. Były to dla mnie osobiście lekcje, z których wyciągnąłem wnioski, a które posłużyły mi do napisania poniższego rozważania.

Świadomy jestem tego, że te sytuacje musiały się wydarzyć, aby wszelka gorycz, nieszczerość i brak zaufania się objawiły, a prawda wyszła na jaw. Apostoł Paweł w liście do Kościoła w Koryncie napisał tak: „…gdy się schodzicie jako kościół, powstają między wami podziały – i po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy” [I Kor. 11, 18-19].

Kościół w Koryncie był rozdarty niezgodą. Podziały ujawniły, kto zdał egzamin duchowej autentyczności i czystości. Dziś również wszelkiego rodzaju „trudne sytuacje”, jakie mają miejsce w naszych społecznościach, służą jako próba dla każdego wierzącego. Sam Pan Jezus w Liście do zboru w Smyrnie mówi: „Zostaniecie poddani próbie. Przez dziesięć dni doświadczać będziecie ucisku. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” [Obj.2,10].

W tym wersecie Pan Jezus zachęca nas do bycia wiernymi. Istotne jest to, aby być świadomym, komu mamy być wierni?

Kiedy się nawracamy i przeżywamy nowonarodzenie, nasze życie całkowicie się przemienia, patrzymy na otaczający nas świat inaczej niż dotychczas, zmieniają się nasze priorytety, najważniejszą osobą w naszym życiu staje się ON – Jezus Chrystus, który umarł za nas na krzyżu. Staramy się być wiernymi Jezusowi każdego dnia. Jednak życie pokazuje mi, że z czasem po wielu latach chrześcijańskiego życia zapominamy o pierwszej miłości, do której powrotu zachęca Pan Jezus  zbór w Efezie: „Lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość… Wróć do pierwszych czynów!” [Obj.2,4-5].

Problem zboru w Efezie i problem wielu chrześcijan (szczególnie tych z wieloletnim stażem) polega na tym, że stali się apatyczni. Stracili swoja pierwszą miłość. Zapomnieli, o co chodzi w Kościele. Bycie Kościołem nie polega na przynależności do danej denominacji, to nie bycie wiernym nazwie zboru, przychodzenie tylko na niedzielne nabożeństwa i dobre samopoczucie. Łatwo jest „przyjść do kościoła”, zamiast „być kościołem”. Jednym z powodów, dla których apatia się pojawia, jest to, że nie postrzegamy siebie jako Kościoła, ciała Chrystusa. Postrzegamy kościół jako wydarzenie, a nie jako rodzinę. Bardzo często, wpadamy w rytuały, a nie widzimy, jak tracimy swoją pierwszą miłość i wierność Chrystusowi.

Kościół to ja i Ty, którzy pragniemy pogłębiać relacje z Chrystusem i między sobą. Więcej na ten temat napisałem w słowie na niedzielę „Pogłębiać relację w Kościele”. Kościół to ludzie gotowi pójść za wezwaniem Chrystusa, aby brać swój krzyż każdego dnia i Go naśladować. Jeżeli pragniemy, aby ludzie w dzisiejszym świecie poznali Jezusa, to na pewno nie poznają go przez nasze budynki, denominacje czy szyld. Poznają Go dzięki nam, gdy wrócimy do pierwszej miłości, wierności i będziemy obrazem Chrystusa w codziennym życiu, poprzez to, że każdego dnia będziemy stawali się do Niego podobnymi we wszystkim. W kazaniu na górze Pan Jezus powiedział tak: „Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie” [Mt.5,16].

Strzeżmy się wszystkiego, co konkuruje z lojalnością, wiernością i miłością wobec Jezusa Chrystusa. Największym konkurentem oddania dla Jezusa jest oddanie denominacji i szyldowi.

1 thought on “Bądź wierny aż do śmierci!

  • Niestety to prawda. Szkoda,że chrześcijanie zapomnieli komu zawierzyli i komu powinni być wierni. Nie rozumiem dlaczego bardziej przywiązują się do denominacji niż do nauki Chrystusa. Jesli moja denominacja szła by w kierunku niezgodnym ze Słowem to nie było by problem ją opuścić.Przede wszystkim WIERNOŚĆ Słowu.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.